RekryKoulutus

Työllisty RekryKoulutuksen kautta! Rekrytoivassa koulutusohjelmassa yhdistyy tietopuolinen opetus oppilaitoksessa ja työssäoppiminen koulutuksessa mukana olevassa yhteistyöyrityksessä. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä sellaisten työnantajien kanssa, joilla on tarve rekrytoida lisää työntekijöitä. Tavoitteena onkin, että osallistujat saavat työnantajan tarvitseman ammattitaidon ja työllistyvät kyseessä olevan työnantajan palvelukseen​ koulutuksen päätyttyä.

RekryKoulutukset kestävät yleensä 3-9 kuukautta. Koulutuksia toteutetaan useilla eri ammattialoilla, esimerkiksi ohjelmointi-, myynti- ja markkinointi- sekä rakennusaloilla. RekryKoulutukset on suunnattu työnhakijoille, jotka soveltuvat haussa olevan alan työhön ja ovat motivoituneita kouluttautumaan alalle.

Osassa RekryKoulutuksista tarvitaan aikaisempaa osaamista. Monissa koulutuksissa opiskelijat kuitenkin koulutetaan uudelle alalle perusteista lähtien, eikä aikaisempaa osaamista vaadita. RekryKoulutus voi olla sopiva vaihtoehto myös esimerkiksi vastavalmistuneille tai perhevapaalta palaaville työnhakijoille. Tarkemmat hakukriteerit löydät aina TE-toimiston julkaisemasta koulutusilmoituksesta.

Haku ja valinta

RekryKoulutuksiin haetaan TE-toimiston koulutushakemuksella. Valintaprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa TE-toimisto ja kouluttajan edustaja arvioivat koulutushakemukset sekä sen, täyttääkö hakija pääsyvaatimukset. Ensimmäisestä vaiheesta edenneet hakijat osallistuvat myös työnantajan järjestämään haastatteluun, jonka jälkeen valintapäätökset tehdään yhteistyössä kouluttajan, työnantajan ja TE-toimiston edustajan kanssa. Opiskelijavalinnasta päättää TE-toimisto.

Rekrytoivilla koulutuksilla on hyvä työllistävyys. Osallistuminen ei kuitenkaan sulje pois muita vaihtoehtoja työmarkkinoilla ja suoraa työnhakua voi jatkaa edelleen.

Katso haussa olevat RekryKoulutukset täältä:

Päivitetty: 18.08.2023