Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työllistämispalkkio Pirkanmaan TE-toimistossa

Työllistämispalkkio on TE-toimiston myöntämä kiinteä 4000 euron kertapalkkio, jonka tavoitteena on kannustaa työnantajia solmimaan toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita palkkatukijaksojen alkaessa tai jaksojen aikana. Palkkio myönnetään de minimis -tukena.

Työllistämispalkkiota kokeillaan ajalla 1.1.- 30.6.2019.

Kenelle työllistämispalkkiota voidaan myöntää?

TE-toimisto voi myöntää työllistämispalkkion elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, jolle on myönnetty palkkatukea aikaisintaan 1.9.2018 seuraavasti:

 • sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin, joka on ollut työtön 12 kuukautta välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltävän 14 kuukauden aikana tai 24 kuukautta edeltävän 28 kuukauden aikana tai
 • palkkatuen myöntämisen perusteena on henkilön vamma tai sairaus, joka alentaa tuottavuutta olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävissä.
 • työsuhde on solmittu toistaiseksi voimassa olevana heti palkkatuetun työn alkaessa tai se on muutettu määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi palkkatukijakson aikana.
 • jos palkkatuettu työ on alkanut 1.9 – 31.12. 2018, edellyttää työllistämispalkkion myöntäminen, että työsopimus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi asetuksen voimassaollessa eli 1.1.2019 jälkeen
 • työsuhde alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen päättymisestä lukien ja työaika on enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.
 • palkkatuen määrä on enintään 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.

Hae työllistymispalkkiota näin

Hae palkkiota TE-toimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työsuhteen on oltava voimassa palkkiota haettaessa. Palkkiota voit hakea toimittamalla työllistämispalkkiosopimuksen Pirkanmaan TE-toimiston kirjaamoon postitse.

Työllistämispalkkio voidaan myöntää ja maksaa, jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on alkanut kesäkuun 2019 loppuun mennessä ja muut myöntämisen edellytykset täyttyvät. Palkkion maksaa TE-toimiston päätöksen perusteella KEHA-keskuksen maksatusyksikkö.

Huomaathan, että palkkiota ei voi saada jos…

 • palkkatukityösuhde on päättynyt ennen hakemuksen jättämistä
 • palkkatukityö on alkanut ennen 1.9.2018
 • työsuhde on muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi jo vuoden 2018 puolella
 • palkkatuen jatkopäätöksiin
 • palkkatukityön päättymisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen alkamisen väliin jää tauko
 • työaika on 80 % tai alle eikä sitä nosteta
 • de minimis- tukien enimmäismäärä ylittää 200 000€
 • hakemus on jätetty ennen työsuhteen alkua tai myöhässä

Lisätietoja

Työllistämispalkkiosta te-palvelut.fi -sivuilla

Pirkanmaan TE-palveluiden yhteystiedot

Työllistämispalkkiohakemus (pdf)

KEHA-keskuksen maksatusalueet