Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Uudistuva työvoimakoulutus vastaa myös nuorten tarpeisiin

Tuskin kukaan meistä olisi vuoden alussa uskonut, millaisia rajoituksia ja arkeamme muuttavia toimintatapoja Suomessa olisi otettava käyttöön vallitsevan koronatilanteen hillitsemiseksi. Alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämässä koronan vaikutukset ovat näkyneet esimerkiksi kausityöpaikkojen vähentymisenä tai paikkojen peruuntumisena, opintojen hankaloitumisena ja yleisen työllisyystilanteen heikentymisenä.

Korona-tilanne on aiheuttanut monille epävarmuutta tulevasta ja saanut pohtimaan erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja omiin tilanteisiin. TE-palvelut pyrkivät omalta osaltaan reagoimaan tilanteeseen ja tukemaan yksilöitä esimerkiksi nuorille aikuisille suunnattujen työvoimakoulutusten määrän lisäämisenä ja monipuolisemmalla koulutustarjonnalla.

Koulutukset edistävät nuorten verkostoitumista

Työvoimakoulutus saattaa sanana herättää monelle nuorelle aikuiselle kysymysmerkkejä ja hieman kummastustakin. Näin oli myös itselläni, sillä olin mieltänyt työvoimakoulutusten tarjoavan mahdollisuuksia jo hieman pidempään työelämässä olleille aikuisille. Oma tietämykseni asiasta osoittautui kuitenkin hyvin vähäiseksi ja puutteelliseksi.

Ennen työskentelyäni Pirkanmaan TE-toimistossa minulla ei ollut vielä ymmärrystä siitä, millaisia mahdollisuuksia työvoimakoulutukset voivat tarjota myös nuorille, jotka pohtivat vaihtoehtojaan erilaisin taustoin ja tarpein. Itse nuorena työntekijänä näen työvoimakoulutukset erittäin hyödyllisenä ja hyvänä mahdollisuutena oman osaamisen kehittämiseen ja siten oman työllistymisen edistämiseen. Osaamisen kehittämisen ja uuden oppimisen ohella työvoimakoulutukset luovat parhaimmillaan pohjaa uusien verkostojen syntymiselle ja tarjoavat alustan omien vahvuuksien ja taitojen hyödyntämiselle ja kehittämiselle.

"Itse nuorena työntekijänä näen työvoimakoulutukset erittäin hyödyllisenä ja hyvänä mahdollisuutena oman osaamisen kehittämiseen ja siten oman työllistymisen edistämiseen."

Polku opintoihin ja työelämään saattaa toisinaan olla mutkainen, eikä tulevaisuuden suunta ole aina selkeä ja suoraviivainen. Itseni mukaan lukien moni on ollut kuluneen vuoden aikana tilanteessa, jossa opinnoista valmistuminen on ajoittunut korona-ajan keskelle. Osa meistä on joutunut tilanteeseen, jossa opinnot eivät ole edenneet suunnitellulla tavalla ja osan kohdalla koronasta aiheutunut paikoilleen pysähtyminen on kenties saanut miettimään tarkemmin tulevaisuudensuunnitelmia ja vaihtoehtoja. Nuorten aikuisten näkökulmasta tarkasteltuna erityisesti työkokemuksen kartuttaminen ja työelämäyhteyksien luominen nousevat avainasemaan omia tulevaisuuden suunnitelmia rakennettaessa. Juuri yksilöllisiin tilanteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien mahdollistamiseen työvoimakoulutukset voivatkin tarjota ratkaisun.

Kannustankin tutustumaan ja tarttumaan rohkeasti juuri sinun koulutus- ja urapolkuasi edistäviin työvoimakoulutuksiin, sillä oppimaasi ei vie sinulta kukaan pois. 

Kirjoittaja työskentelee koulutuspalveluiden asiantuntijana Pirkanmaan TE-toimistossa. Blogikirjoitukset eivät ole Pirkanmaan TE-toimiston virallisia kannanottoja.

Tietoa työvoimakoulutuksesta

Työvoimakoulusten tavoitteena on kehittää työnhakijoiden ammatillisia valmiuksia ja parantaa työllistymismahdollisuuksia. Ammatillisten valmiuksien edistämiseen tähtäävä koulutus luonteeltaan kokoaikaista ja sisältää tietopuolista opetusta sekä työssäoppista. Kouluttautuminen vaatii opiskelijaltaan sitoutumista ja sen tavoitteena on työllistyminen. Työvoimakoulutukset tarjoavat monipuolisesti vaihtoehtoja myös nuorille aikuisille.

Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat TE-toimiston työnhakija-asiakkaita ja suorittaneet oppivelvollisuutensa. Koulutusta hankitaan julkisin varoin työmarkkinoiden tarpeita kuunnellen. Työvoimakoulutus on osallistujilleen maksutonta ja opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella.

Haussa oleva työvoimakoulutus

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta

Viisi nuorta aikuista lyö kädet yhteen pään korkeudella. Kaksi viidestä on naisia ja kolme miehiä.

Päivitetty: 06.07.2023