Yhteistyökumppaneille

Uudenmaan TE-toimiston tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat yrittäjät, alueen kunnat, oppilaitokset, työnantaja- yrittäjä- ja työntekijäjärjestöt, erilaiset muut kolmannen sektorin edustajat, Kela, työttömyyskassat, valtion virastot ja laitokset sekä media.

Yhteistyökumppaneitamme varten kokoamme tälle sivulle erilaisia tilastoja ja katsauksia työvoimaan, työttömyyteen ja työllisyyteen liittyen. Aineisto on vapaasti käytettävissäsi.

Uudenmaan ELY-keskus laatii kuukausittain työllisyyskatsauksen, joka perustuu työ- ja elinkeinoministeriön työvoimatilastoihin. Linkitämme ELYn työllisyyskatsaukset käyttöösi näille sivuille.


» Uudenmaan TE-toimiston palvelut nuorille
(suunnattu oppilaitoksille, erityisesti opojen käyttöön)

» Uudenmaan ELY:n Nuorisotakuun seuranta

» Uudenmaan ELYn työllisyyskatsaukset 2012-2015

» Uudenmaan ELYn työllisyyskatsaukset 2016

» Uudenmaan TE-toimiston työllisyyskatsaukset

» Uudenmaan TE-toimiston organisaatiokaavio (pdf)

Päivitetty 22.6.2016