null "Jokainen ihminen, joka saadaan takaisin työelämään, on tärkeä"- Uudenmaan TE-toimisto auttaa työnantajaa ja työnhakijaa kohtaamaan

Patrick Sandman (oik.) on löytänyt TE-toimiston kautta monta hyvää työntekijää. Timo Haapakoski (vas.) varmisti itselleen työpaikan työkokeilun kautta. Jukka Perämäki kuuli työpaikasta TE-toimiston tapaamisessa. Kuva: Mirva Villa

Miten TE-toimisto voisi parhaiten auttaa työnhakijaa ja työnantajaa löytämään toisensa? Uudenmaan TE-toimiston asiantuntijat Heli Lipasti ja Kirsi Jaba etsivät räätälöidysti  piilotyöpaikkoja TE-toimiston asiakkaille ja esittelevät avautuviin tehtäviin erityisesti TE-toimiston pitkään työttömänä olleita työnhakija-asiakkaita. Toimintatapa keventää yritysten rekrytointiprosessia samalla kun se edistää myös vaikeasti työllistettävien pääsyä työelämään.

 "Lähtökohta on se, että ehdokkaat ovat kiinnostuneita kyseisestä työtehtävästä. Yritykselle esittelen avoimeen tehtävään pari sopivaa ehdokasta, Heli Lipasti sanoo.

Levanto Oy:n toimitusjohtaja Patrick Sandman on löytänyt TE-toimiston kautta yritykseensä useamman hyvän työntekijän. Kiviteollisuus- ja rakennusalalla toimiva suomalaisyritys valmistaa ja maahantuo timanttityökaluja. Kotimaassa yrityksellä on kolmekymmentä työntekijää, ja toimipisteitä löytyy myös muista pohjoismaista.

Hyvien työntekijöiden löytäminen on alalla pitkään olleen Sandmanin mukaan haasteellista. Rekrytoinnin apuna Sandman on muun muassa tehnyt yhteistyötä paikallisen ammattiopiston kanssa. Tarve löytää työntekijöitä koulujen harjoitteluaikojen ja kesälomien ulkopuolella sai Sandmanin ottamaan yhteyttä TE-toimistoon.

Heli Lipastin kautta hän sai kuulla mahdollisuudesta saada TE-toimistolta hakijaehdokkaita avoimeen työtehtävään, mikä kuulosti yritykselle sopivalta rekrytointitavalta. Levanto Oy:n kaltaisessa pienessä pk-yrityksessä perinteinen rekrytointiprosessi koettiin todella työlääksi.

"Olemme ainoa työkaluvalmistaja Suomessa, joka tekee tämän tyyppistä toimintaa. Meidän on pikkuisen vaikea sanoa, tarvitaanko me sorvaajaa vai hitsaajaa. Luokitus ei siis mätsää millään tavalla. Kyllä meille kelpaa, että kaveri on vaikka leipuri, jos hän on kätevä käsistään ja valmis tekemään jotain muuta. Mutta eihän leipuri lähde hakemaan, jos me kerrotaan tekstissä että täällä tarvitaan hitsaustaitoista kaveria", Sandman kertoo rekrytointihaasteistaan.

Kun Heli Lipasti tarttui Sandmanin ongelmaan, ratkaisu alkoi löytyä. TE-toimistolle on tärkeää tehdä rekrytointiprosessi mahdollisimman helpoksi ja kannattavaksi molemmille osapuolille. Työnantajalle kerrotaan esimerkiksi palkkatukimahdollisuudesta työttömän työntekijän palkkaamiseen, sekä selvitetään, mitä apua kaupungilta tai kunnalta on mahdollista saada.

"Pyrimme tarjoamaan siis 'kokonaisen paketin'. Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä ja työnhakijoita yhtaikaa."

Pitkittynyt työttömyys johtaa helposti siihen, että hakijat eivät ole samalla viivalla muiden kanssa työnhaussa. TE-toimisto pyrkii madaltamaan kynnystä esimerkiksi työkokeilun avulla. Työkokeilu antaa työntekijälle mahdollisuuden turvallisesti tutustua uuteen työtehtävään ja työnantajalle mahdollisuuden tutustua työntekijään aidossa työympäristössä.

Räätälöidyn toimintatavan avulla on työllistetty jo useampi henkilö tänäkin vuonna.

"Työttömyyden pitkittyessä saattaa helposti ruveta ajattelemaan, että 'minusta ei ole mihinkään' tai 'en kelpaa kellekään'", Lipasti sanoo. Siksi jo haastatteluun pääseminenkin saattaa parantaa työnhakijan itseluottamusta. Lipasti on nähnyt sen tapahtuvan asiakkaiden kohdalla monta kertaa:

"He saavat positiivista boostia ja ovat rohkeampia ja itsevarmempia hakemaan muitakin töitä."  

Työhaastattelun jälkeen heti seuraavana päivänä töihin

Pertti Pitkänen työskentelee helsinkiläisessä Attendon hoivakodissa kokkina. Työpaikka löytyi Uudenmaan TE-toimiston kautta. Hoivakodin johtaja Jyrki Kulmala otti yhteyttä Heli Lipastiin, kun hoivakodin asukasmäärän kasvaessa muiden työntekijöiden aika ei enää riittänyt ruuanlaittoon. Kulmalalle oli tärkeää, että hoivakodissa pystyttäisiin tarjoamaan paikan päällä tehtyä ruokaa.

"Toiminnan kannalta on mielekkäintä että täällä on yksi ihminen lisää paikalla, vaikka hän ei hoitopuoleen osallistukaan. Tarvittaessa hän voi kuitenkin ohjailla, opastella ja keskustella asiakkaiden kanssa. Ja onhan se nyt parempi että ihminen on täällä paikalla, kuin että laatikossa tuodaan ruoka", hoivakodin johtaja Jyrki Kulmala sanoo.

Kulmala kertoi rekrytointitarpeestaan Lipastille, joka oli aiemmin esitellyt työskentelytapaansa hänelle. TE-toimiston asiantuntijoiden kautta tehtävään löytyi täydellisesti sopiva mies. Pertti Pitkäsen itsensä näkökulmasta työpaikka löytyi kuin "ihan vahingossa":

"En edes hakenut tänne. Minulle soitettiin työkkäristä, että mihin aikaan olen kotona. Sitten Jyrki soitti ja pyysi haastatteluun."

Pitkänen meni työhaastatteluun heti seuraavana päivänä. Kulmala tarjosi töitä, ja kokkina aiemminkin työskennellyt Pitkänen oli saman tien valmis ottamaan työpaikan vastaan. Työ alkoi haastattelun jälkeisenä päivänä. Pitkänen arvosti sitä, että työnantaja soitti suoraan hänelle.

"Olihan tämä paljon helpompaa."

Kulmala oli tyytyväinen ensimmäiseen TE-toimistolta saamaansa ehdokkaaseen:

"Löytyi hyvä ehdokas, ja muita ei sitten katsottu."

Monelle työnantajalle TE-toimiston tarjoama apu rekrytoinnissa saattaa tulla yllätyksenä.

"Monet eivät varmaan tule ajatelleeksi tällaista vaihtoehtoa, ihan vaan siitä syystä, että rekrytointi tapahtuu monen osalta sillä lailla "perinteisesti", ehkä vähän kaavamaisestikin", Kulmala sanoo ja neuvoo muita työnantajia: "Kannattaa ottaa huomioon tämä vaihtoehto. Katsomallahan sen näkee, eli kannattaa ottaa reippaasti yhteyttä. Kun ehdokkaan saa, valintaprosessi on ihan samanlainen kuin ennenkin."

Attendon hoitokodin johtaja Jyrki Kulmala suosittelee muita yrittäjiä ottamaan rohkeasti yhteyttä TE-toimistoon. Kuva: Mirva Villa

 

"Heti kun tulin haastatteluun, tuli sellainen hyvä fiilis, että tästä voi kehittyä jotain"

Jukka T. Perämäki työskentelee Levanto Oy:ssä teknisessä myynnissä: "Timanttityökalut, timanttiporaputket, timanttihiomalaikat, timanttisahalaikat, niihin liittyvät kaikki koneet ja laitteet, se on minun tehtäväni." Työnkuva on laajentunut siitä, kun Perämäki vuosi sitten aloitti työt.

Ennen nykyistä työtään Perämäki oli ollut työttömänä jonkin aikaa. Työnhausta huolimatta uusien töiden löytäminen oli vaikeaa.

"Hain aktiivisesti itse töitä, mutta kun hakemukseen pistää, että syntymävuosi on 1961 ja työnantaja lukee sen, nousee esiin ikärasismi," sähköautomaatiotekniikkaan kouluttautunut Perämäki kertoo työnhakukokemuksistaan.

Tilanne muuttui, kun hän meni TE-toimiston puheille tarkoituksenaan tarkistaa, että omat tiedot olivat TE-toimistossa oikein. Myöhemmin TE-toimiston asiantuntijan kanssa tuli puheeksi mahdollisuus kouluttautua uudelle alalle, esimerkiksi isännöitsijäksi. Tapaamista oltiin juuri lopettelemassa, kun virkailijalle tuli sähköposti-ilmoitus, että Lipasti etsi Levanto Oy:lle timanttityökalumyyjää. Perämäki kiinnostui työpaikasta.

"Pistin toimitusjohtajalle hakemuksen ja CV:n tiedot. Heti kun tulin haastatteluun, tuli sellainen hyvä fiilis, että tästä voi kehittyä jotain."

Perämäki kävi kahdessa haastattelussa Levanto Oy:n kanssa tapaamassa Sandmanin lisäksi myös tehdaspäällikköä. Toisen haastattelukerran jälkeen Sandman soitti ja pyysi häntä tulemaan käymään toimistolla vielä kerran.

"Kun menin kolmannen kerran haastatteluun, toimitusjohtajalla oli jo työsopimus mukana."

Perämäki kertoo viihtyvänsä työssään ja Levannolla.  

Pienyritys hyötyy TE-toimiston tuesta

Sandman on palkannut TE-toimiston kautta löytämistään hakijoista noin viisi henkilöä. Työkokeilun ja palkkatuen kaltaiset palvelut ovat auttaneet pienyritystä ylläpitämään jatkuvuutta ja päällekkäisiä työtoimintoja.

"Esimerkiksi juuri eläkkeelle jäävä työntekijä on voinut kouluttaa uutta työntekijää pidempään", Sandman sanoo. Tuki on ollut pienyritykselle tärkeä. Se on myös madaltanut kynnystä antaa kokemattomammallekin työntekijälle mahdollisuus näyttää kykynsä.

"Muutenhan menisin minimihenkilömäärällä koko ajan, eikä olisi näitä, jotka kasvaa työtehtäviinsä."

TE-toimistolla on Sandmanin mukaan käsissään "ratkaisun avaimet", kunhan niitä käytetään oikein. Hän toivoo lisää Lipastin kaltaisia asiantuntijoita, jotka auttavat työnantajaa ja työntekijää kohtaamaan toisensa.

"Jokainen ihminen, joka saadaan takaisin työelämään, tai aloittamaan työt, on tärkeä", Sandman sanoo. TE-toimiston tarjoama apu rekrytoinnissa on helpottanut löytämään motivoituneita työntekijöitä.

"Tällaiselle pk-yritykselle rekrytointi on iso päätös, ja iso työtaakka. Vie aikaa haastatella kymmeniä ihmisiä johonkin rooliin ja todeta, että näistä ei ole mihinkään. Sen takia seulonta, joka tapahtuu jonkun muun toimesta, ja se että hakijalla itsellään on halu muutokseen, on tärkeä juttu."