null Antalet lediga jobb har ökat utan avbrott i Nyland i redan två års tid

I slutet av september var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 68 280 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Det är 1347 (-1,9 %) färre än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns det flest arbetslösa inom yrken utan yrkesklassificering (16178) och specialister (11 671). Antalet arbetslösa utan yrke ökade igen kraftigt. I slutet av september uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 8,0 %.

Det fanns sammanlagt 6 158 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 459 (-6,9 %) färre än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 22 282, vilket är 745 (-3,2 %) färre än i slutet av september 2018. Antalet utländska arbetslösa i området var 12 153, vilket är 350 (-2,8%) färre än året innan.

I september fanns det 26 390 nya lediga jobb att söka, dvs. t.o.m. 6 127 (30,2 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga jobb bl.a. inom titlarna försäljare (1 788 jobb), godshanterare och lagerarbetare (1 325), brevbärare och postsorterare (1 308), byggnadsarbetare (1 031) samt kontors- och hotellstädare (958).

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 68 280
  • 1 347 (-1,9 %) arbetslösa färre än i fjol
  • Antalet nya lediga jobb ökar klart snabbare igen
  • Antalet arbetslösa utan yrke ökar oroväckande
  • Långtidsarbetslösheten minskar långsammare i jämn takt