null Heinäkuun työllisyyskatsaus: Lomautettujen määrä vähentynyt edelleen edelliskuusta Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli heinäkuun lopussa yhteensä 130 862 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 49 898 (61,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 15 %.

Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 9 839 (-7 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Lasku johtuu lomautettujen määrän vähenemisestä, sillä työttömiä oli 2 914 (3,1 %) enemmän kesäkuun lukuihin nähden.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 16 080, mikä on 7 578 (89,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 27 639, mikä on 4 775 (20,9 %) enemmän kuin vuoden 2019 heinäkuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 23 271, mikä on 7 402 (46,6 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Työvoiman kysynnän lasku vaikuttaa olevan taittumassa. Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuun aikana haussa 17 138 eli 3 763 (-18 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.
 
Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 130 862
  • Työttömiä työnhakijoita 49 898 (61,6 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 33 400
  • Lomautettujen määrä vähenemässä, työttömien määrä edelleen kasvussa
  • Työttömyyden kasvu kohdistunut erityisesti nuoriin sekä palvelu- ja myyntityöntekijöihin
  • Työvoiman kysyntä on hiljalleen elpymässä

Lue Uudenmaan heinäkuun 2020 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta (pdf) on julkaistu heinäkuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.