null Helsingin TYPin Täsmärekrystä haettiin motivoituneita työnhakijoita

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto järjesti tiistaina 10. toukokuuta 2016 Täsmärekryn Helsingin työllistymistä edistävän monilaisen yhteispalvelun – eli Helsingin TYPin – kanssa.

"Kutsuimme henkilökohtaisesti yli neljäsataa asiakastamme rekryyn, joka saattaa heidät yhteen työtä tarjoavien kanssa", kertoi asiantuntija Juha Markus tuetun työllistymisen linjalta.

SOLista Joonas Nykänen, Titta Hynynen ja Sara Rissanen esittelivät vapaita paikkojaan Täsmärekryssä.

Juha Markus, Heli Lipasti ja Kirsi Jaba toimivat Uudenmaan TYPin yritysyhteistyön asiantuntijoina toiminta-alueenaan Uusimaa. Heidän tehtävänään on löytää asiakkaille pitkäkestoisia ratkaisuja työllisyyteen kuten työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Juha Markus pitää tätä tavoitetta erittäin haasteellisena tällä hetkellä maassamme, kun Uudenmaan maaliskuun työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 11,4 %.  

Täsmärekry pidettiin 10. toukokuuta klo 9-15 Helsingin TYPin tiloissa Käenkujalla Helsingissä. Kutsut lähetettiin keskitetysti valituille asiakkaille noin viikkoa ennen tapahtumaa. Täsmärekryä varten Markus oli keskustellut työnantajien kanssa, millaisia työntekijöitä he tarkalleen hakivat. Tämän perusteella rekryyn kutsuttiin sopivia hakijoita. Asiantuntijat Helsingin TYPissä olivat käyneet läpi omat asiakkaansa ja kartoittaneet sopivat kutsuttavat. Asiakkaalta tiedusteltiin hänen omaa kiinnostustaan kyseiseen työhön ja kuvailtiin työpaikkoja. "Kutsu ei ole velvoittava, sillä haluamme vain motivoituneita työnhakijoita tapahtumaan", sanoo Markus. Mukaan kutsuttiin kaikkiaan 441 asiakasta, joista 230 saapui paikalle.  

Markus lisää vielä, että oli valitettavaa, etteivät kaikki lupautuneet työnantajat tulleetkaan, vaan peruuttivat osallistumisiaan vielä viime hetkelläkin. Mukana olleet SOL-konserni ja Saga Care Finland Oy esittelivät aktiivisesti toimintaansa ja tarjolla olevia työpaikkojaan Täsmärekryssä.  

Asiantuntija Juha Markus Helsingin TYPistä toimi primus motorina Täsmärekryssä.

"Nyt työnantajilta saatuja palautteita tullaan jalostamaan ja hyödyntämään tulevissa Täsmärekryissä. Järjestämme vielä toisen Täsmärekryn 31. toukokuuta Hyvinkäällä, tosin se on pienempi tapahtuma. Lisäksi syksyksi on suunnitteilla laajempi Täsmärekry Helsinkiin", kertoo Markus.

SOL kannustaa työntekijöitään aloitteellisuuteen

SOL-konsernin infotiskillä vapaita paikkoja esittelivät Joonas Nykänen, Titta Hynynen ja Sara Rissanen. SOL on monialainen ja monikulttuurinen työnantaja. Joonas Nykänen sanoo, että heillä on jatkuvasti tarjolla eripituisia paikkoja, jotka vaihtelevat muutaman päivän keikasta aina vakinaiseen työpaikkaan. Osa paikoista vaatii enemmän ammattitaitoa, osassa paikoista riittää vähempikin osaaminen. Nykänen uskoo, että Täsmärekryn kautta löytyy SOLille sopivia hakijoita. Täsmärekryssä avoinna oleviin paikkoihin hakijat voivat jättää hakemuksensa verkon kautta.

"Kutsumme sopivimmat hakijat haastatteluun hakemuksen perusteella. Jos tuntuu siltä, että erityisen sopiva henkilö löytyy heti rekrytilaisuudessa, otan hänet vaikka heti haastateltavaksi", sanoo Nykänen.

Koska SOL on monipalveluyritys, Täsmärekryssä SOL halusi palkata useita työnhakijoita eri aloille. Tällä hetkellä he tarvitsevat postinjakajia pääkaupunkiseudulle. Työ on fyysistä ulkotyötä. Haussa on myös postinlajittelijoita Vantaalle ja Helsinkiin kolmivuorotyöhön, trukinajotaitoinen varastotyöntekijä, kuljettaja, C-ajokortin omaava kuljettaja, suomenkielentaitoinen henkilökohtainen avustaja osa-aika- ja keikkatyöhön. Lisäksi avoimia paikkoja oli tarjolla suomenkielentaitoiselle ja hyvän fyysisen kunnon omaavalle pakkaajalle, äänikeräilijä/ varastokeräilijälle ja työntömastontrukinkuljettajalle.

"SOLilla kiinnitämme erityisesti huomiota positiiviseen asenteeseen työtä kohtaan. Positiivinen asenne meille tarkoittaa myönteistä asiakaspalveluasennetta, luotettavuutta ja vastuullisuutta. Tämän lisäksi kiinnitämme huomiota ammatilliseen osaamiseen sekä motivaatioon haettua työtä kohtaan", kiteyttää Nykänen.

Saga Care Finland pulaa sopivista työntekijöitä

Saga Care Finland Oy rekrytoi jatkuvasti ammattitaitoista suomen- ja ruotsinkielistä henkilöstöä, muun muassa lähi-, perus- ja sairaanhoitajia sekä fysioterapeutteja, siistijöitä, keittiöhenkilökuntaa, laitoshuoltajia ja ruokapalvelutyöntekijöitä työskentelemään vanhusten parissa.

Saga Care Finlandista kerrottiin, että he potevat "huutavaa pulaa" sopivista työntekijöistä. Nyt juuri he tarvitsevat mm. vastaanottohenkilöitä, keittiötyöntekijöitä, siistijöitä, vapaa-ajantoiminnan työntekijöitä ja yhden lähihoitajan. Työnhakijan taustasta riippuen kysymykseen voivat tulla oppisopimus, työkokeilu, palkkatukityö tai palkkatyö. Hakijoilta vaaditaan hygieniapassi, vastaanotossa anniskelupassi ja asiakaspalvelussa tarvittava sujuva suomenkieli.

Kiinnostuneita työnhakijoita

Täsmärekryssä kävi vilskettä aamusta alkaen ja paikalle saapui 230 asiakasta kutsutuista. Täsmärekryyn työnhakijat oli kutsuttu saapumaan porrastetusti klo 9-14, niin ettei syntyisi ruuhkia päivän aikana. Niinpä asiakkaita virtasi tasaiseen tahtiin koko päivän.

Aruna Thangavelautham on kotoisin Sri Lankasta. Hän on asunut perheineen Suomessa viisi vuotta. Hän työskenteli aikaisemmin Luborissa tuotantotehtävissä, kunnes jäi äitiyslomalle. Kolmen lapsen hieman kasvettua hän haluaisi taas palata työelämään. Aruna haluaisi myös oppia puhumaan paremmin suomea. Täsmärekryssä hän toivoo onnistavan niin hyvin, että hän löytäisi varastoalan töitä.

Aruna Thangavelautham on kotoisin Sri Lankasta ja etsii varastoalan töitä.

Ali Halimo Abdulla on kotoisin Somaliasta ja on asunut perheineen Suomessa marraskuusta 2005 saakka. Kotona hänellä on vielä kolme nuorinta lasta. Ali haluaa parantaa suomen kielen taitoaan. Hän harrastaa käsitöitä ja ompelua, joten siihen liittyvä työ olisi hänelle mieluista. Myöskin siivoustyö sopisi. Hän epäröi mahtaisiko sopiva työpaikka löytyä Täsmärekrystä.

Mia Laine ja Nina Forsbäck tulivat kiinnostuneina katsomaan, olisiko hyviä työpaikkoja tarjolla. Molemmat toteavat, että työt kyllä kiinnostaisivat. Mia jonotti vuoroaan Saga Care Finlandin infoon, josta hän arveli voivan löytyä jotain sopivaa työtä vanhusten parissa. Nina kertoi, että numerot ovat hänen juttunsa ja toivoi töitä taloushallinnon puolelta. Hän ei ollut aivan varma, onko Täsmärekry oikea paikkaa löytää juuri sen alan tehtäviä. Mutta molempien mielestä kannattaa katsoa, millaisia töitä on tarjolla.

Kalju Putrolainen on kotoisin Virosta mutta asunut Suomessa 13 vuotta. Hän puhuu viron lisäksi sujuvaa suomea ja venäjää. Hänen vanhempansa olivat inkeriläisiä. Kalju tuli Täsmärekryyn etsimään mieluiten varasto- tai kiinteistöalan töitä, joista hänellä on aikaisempaa koulutusta ja kokemusta ja. Työpaikan saannin onnistumisesta hän on epäileväinen, mutta tuli Täsmärekryyn uteliaisuuttaan, vaikka hän etsii itse muutenkin aktiivisesti työpaikkoja.

Tero-Mikko Tuominen toivoi löytävänsä sellaisen työpaikan, missä voisi käyttää sujuvaa englannin kielen taitoaan, esimerkiksi hotellin vastaanotossa tai muussa vastaavanlaisessa tehtävässä. Hän on aikaisemmin työskennellyt vastaanottokeskuksessa Irlannissa, missä hän oppi samalla sujuvaa englantia. Sujuva englannin kielen taito on hyvä lisäetu, hän uskoo.

HUOM! Koko teksti useine kuvinee löytyy Länsiväylän kumppanuusosiosta.