null Huhtikuun työllisyyskatsaus: Kriisistä palautuminen ollut hitainta Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino­, liikenne­ ja ympäristökeskuksen (ELY­keskuksen) kuntien alueella oli huhtikuun lopussa yhteensä 113 331 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 035 ja lomautettuja 23 296. Työttömien kokonaismäärä laski 29 930 (­-20,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan alhaisinta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 12,9 %,joka on 3,6 %­yksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 2 694 henkilöä vähemmän kuin edelliskuussa. Huhtikuussa ilman työsuhdettaolevien määrä laski kuukautta aikaisempaan verrattuna 213 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden lasku huhtikuussa johtui suurilta osin lomautettujen määrän laskusta (2 481, ­-9,6 %).

Alle 25­ vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 835, mikä on 5 148 (­-30,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 43 343, mikä on 19 464 (81,5 %) enemmän kuin vuoden 2020 huhtikuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 20 883, mikä on 1 562 (­-7 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE­-toimistoon huhtikuussa 24 263 eli 8 081 (49,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 113 331, laskua edellisvuodesta 29 390 henkilöä
  • Varsinkin lomautettujen määrä laskenut
  • Työttömien työnhakijoiden määrä viime vuodesta laski koko maassa, Uudellamaalla vähiten
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi (49,9 %) vuoden takaiseen verrattuna
  • Nuorten pitkäaikaistyöttömyys tuplaantunut kriisinaika

Lue Uudenmaan maaliskuun 2021 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta.