null Ilman ammattia olevien työttömien määrä kasvaa nopeasti

Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli heinäkuun lopussa yhteensä 80 964 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 2 898 (-3,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (19 472) ja erityisasiantuntijoiden (14 588) ammattiryhmissä. Ilman ammattia olevien työttömien määrä lisääntyy edelleen selvästi. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 9,4 %.Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8 502, mikä on 733 (-7,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 22 864, mikä on 1 777 (-7,2 %) vähemmän kuin vuoden 2018 heinäkuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 15 869, mikä on 75 (0,5 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuun aikana haussa 20 901 eli 2 018 (10,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien (1 493), rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (1 423 paikkaa), myyntiedustajien (1 020), talonrakentajien (956) sekä toimisto- ja laitossiivoojien (737) nimikkeissä. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 80 964
  • Työttömiä 2 898 (-3,5 %) viime vuotta vähemmän
  • Ilman ammattia olevien työttömien määrä kasvanut jo useamman kuukauden ajan
  • Myös ulkomaalaisia työttömiä viime vuotta enemmän
  • Työvoiman kysyntä edelleen kasvussa
  • Kotoutumistuella omaehtoista opiskelua suorittavien määrä edelleen kasvussa

Lue Uudenmaan heinäkuun 2019 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta.

Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu heinäkuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.