null Joulukuun työllisyyskatsaus: Uudenmaan työttömien määrän kasvu suurinta Suomessa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli joulukuun lopussa yhteensä 116 993 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 194 ja lomautettuja 26 799. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 44 415 (61,2 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 13,4 %, joka on 4,9 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 9 126 (8,5 %) enemmän kuin edelliskuussa. Joulukuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 5 326 (6,2 %) enemmän. Lomautettujen määrä kasvoi 3 830 (16,7 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 12 024, mikä on 5 341 (79,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 331, mikä on 10 956 (49,0 %) enemmän kuin vuoden 2019 joulukuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 20 877, mikä on 7 517 (56,3 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon joulukuussa 16 437 eli 4 184 (-20,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 116 993
  • Työttömiä työnhakijoita 44 415 (61,2 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 26 799 (+770,1 %)
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt viidenneksellä vuoden takaiseen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu jatkunut

Lue Uudenmaan joulukuun 2020 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu lokakuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.