null Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tulee voimaan 8.4.2020