null Lokakuun työllisyyskatsaus: Ilman työsuhdetta olevien määrä laskenut edellisvuoteen verrattuna

Uudellamaalla oli lokakuun lopussa yhteensä 92 044 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 83 736 ja lomautettuja 8 308. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 1 376 (-1,6 %) henkilöllä ja lomautettujen 15 448 (-65,0 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömien kokonaismäärä laski 16 824 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien määrä laski Uudellamaalla 15,5 % eli hieman hitaammin kuin koko maassa keskimäärin (-17,2 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 10,5 %, mikä on 2 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8 573, mikä on 2 484 (-22,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 43 793, mikä on 13 880 (46,4 %) enemmän kuin vuoden 2020 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 334, mikä on 522 (-2,8 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon lokakuussa 32 726, mikä on 13 449 (69,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä on noussut jo pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalle.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.
 
Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 16 824 (-15,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Ilman työsuhdetta olevien määrä laski edellisvuoteen verrattuna ensi kertaa sitten pandemian puhjettua
  • Ilman työsuhdetta olevien määrä nousi Vantaalla 11,5 prosenttia
  • Työttömyysaste, 10,5 %, on alimmillaan sitten helmikuun 2020
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä jatkaa kasvuaan vuoden takaiseen verrattuna

Lue Uudenmaan marraskuun 2021 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu toukokuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.