null Pitkäaikaistyöttömyyden lasku kiihtyi edelleen Uudellamaalla

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita 78 818 henkilöä
  • Työttömien määrä on laskenut viime vuoteen nähden 13 730 henkilöllä
  • Uusia avoimia paikkoja 25,3 % viime vuotta enemmän
  • Työttömien työnhakijoiden osuus alueen työvoimasta 9,3 %
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevien määrä kasvanut 2,1 %
  • Eniten uusia avoimia työpaikkoja myyjien, myyntiedustajien ja talonrakentajien ammattinimikkeissä

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli tammikuun lopussa yhteensä 78 818 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 14,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyys laskee edelleen ripeästi ja laskuvauhti on pysynyt lähes samalla tasolla viime vuoden elokuusta lähtien. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (15 057) ja erityisasiantuntijoiden (13 858) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa alueella 9,3 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 27 117, mikä on jopa 29,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 13 773, mikä on 14,2 prosenttia vähemmän viime vuotiseen verrattuna.

Myös nuorisotyöttömyys on laskussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 516, mikä on 18,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammikuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli vain hieman enemmän kuin vuonna 2013. Paras tilanne nuorisotyöttömyydessä on Siuntiossa ja Kauniaisissa, missä kummassakin alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus kunnan työvoimasta oli tammikuun lopussa alle 5 prosenttia. Helsingissä nuorten työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, Espoossa 7,8 prosenttia ja Vantaalla 10 prosenttia. Myös ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien 20-29-vuotiaiden työttömyys on vähentynyt huomattavasti. 

Uusia avoimia työpaikkoja oli tammikuun aikana 24 951 eli 5 034 (25,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien, myyntiedustajien, talonrakentajien, toimisto- ja laitossiivoojien, tarjoilijoiden ja lähihoitajien ammateissa.

Tiedot ilmenevät Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta ja ja Uudenmaan ELY-keskuksen Nuorisotyöttömyyden seurannasta.