null Sadan prosentin palkkatukipäätöksiä koskien yhdistyksiä, säätiöitä ja rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia ei voida enää tehdä - myös valtiolle työllistämisen kiintiö on täynnä

Sadan prosentin palkkatukipäätökset koskien yhdistyksiä, säätiöitä ja rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia

Valtion tulo- ja menoarvio rajaa kolmannelle sektorille myönnettävää 100 prosentin palkkatuella työllistämistä TE-toimistokohtaisella henkilötyövuosikiintiöllä (htv). Uudenmaan TE-toimiston kiintiö vuodelle 2018 on 495 htv:ta.

Uudenmaan TE-toimisto on kohdentanut osan kiintiöstä työllisyyspoliittisille avustushankkeille, ja loput kiintiöstä on ollut muiden välityömarkkinatoimijoiden haettavana. Tämä kiintiön loppuosa on nyt käytetty, joten maaliskuun alusta alkaen 100 prosentin tukea myönnetään vain työllisyyspoliittisille avustushankkeille hankekohtaisten kiintiöiden puitteissa.

Valtion virastolle tai laitokselle osoitettavat määrärahat ja kiintiö

TE-toimisto voi osoittaa sen käytössä olevien määrärahojen ja kiintiöiden rajoissa valtion virastoille ja laitoksille määrärahaa työttömien työnhakijoiden työllistämiseen. Uudenmaan TE-toimiston vuodelle 2018 saama henkilötyövuosikiintiö on täyttynyt 23.2.2018. Tämän jälkeen uusia työllistämispäätöksiä valtion virastolle tai laitokselle voidaan tehdä vain, jos alkuvuonna sidottua henkilötyövuosikiintiötä vapautuu käytettäväksi.