null Syyskuun työllisyyskatsaus: Työttömyyden lasku Uudellamaalla perustuu edelleen lomautettujen paluulla töihin

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli syyskuun lopussa yhteensä 96 383 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 86 518 ja lomautettuja 9 865. Ilman työsuhdetta olevien määrä kasvoi 467 (0,5 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna, kun taas lomautettujen määrä laski 14 503 (-59,5 %) henkilöllä.

Työttömien kokonaismäärä laski 14 036 (-12,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan neljänneksi alhaisin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 11 %, joka on 1,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 9 253, mikä on 2 416 (-20,7 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 44 434, mikä on 15 248 (52,2 %) enemmän kuin vuoden 2020 syyskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 927, mikä on 246 (-1,3 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon syyskuussa 34 393, mikä on 13 861 (67,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin ja 8 003 (30,3 %) enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Uusien TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä on noussut jo pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalle.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.
 
Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 96 383, laskua edellisvuodesta 14 036 henkilöä
  • Ilman työsuhdetta olevien määrä on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen
  • Lomautettujen määrä jatkaa laskua
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi (67,5 %) vuoden takaiseen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömyys korkealla tasolla, etenkin nuorten pitkäaikaistyöttömyys
  • Työllisyystilanne parantunut korkeakoulutetuilla

Lue Uudenmaan syyskuun 2021 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu toukokuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.