null Tahdolla työhön -tapahtumaviikko käynnistyy maanantaina 18.3.

Tahdolla työhön 2019 on Uudenmaan TE-toimiston järjestämä ensisijaisesti helsinkiläisille työnhakijoille suunnattu tapahtumaviikko. Mukana yhteistyökumppaneina on Helsingin kaupungin lisäksi useita työnantajia ja kolmannen sektorin toimijoita.

Tapahtumaviikon aikana järjestetään yhteensä kymmenen tapahtumaa eri kohderyhmille. Tapahtumissa on tarjolla tietoa esimerkiksi työpaikoista, koulutusmahdollisuuksista, yrittäjyydestä ja uraohjauksesta.

Tapahtumaviikko käynnistyy työmarkkinoille palaaville tarkoitetulla tapahtumalla. Tiistaina ohjelmassa on maahanmuuttaja-asiakkaille suunnattu tapahtuma ja keskiviikon tapahtuman kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat työnhakijat ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat (TYP). Torstaina on hotelli- ja ravintola-alan sekä kahvila-alan ja perjantaina kiinteistöalan rekrytointitapahtuma. Tapahtumaviikon päättää perjantaina osa-työkykyisten tapahtuma.

Nuoret työnhakijat ovat olleet tärkeä kohderyhmä tapahtumaviikkoa suunniteltaessa ja nuorille järjestetään viikon aikana kolme omaa tapahtumaa yhteistyössä Ohjaamo Helsingin kanssa. Ohjaamo Helsingissä on nuorille tarjolla työllistymiseen liittyviä luentoja.

Tahdolla työhön –tapahtumaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuosi sitten. Tapahtumaviikon järjestelyistä vastaava palveluesimies Olli-Pekka Surakka Uudenmaan TE-toimistosta kertoo tapahtumaviikon suunnittelusta: "Saimme myönteistä palautetta viime vuonna tapahtumiin osallistuneilta. Tänä vuonna halusimme toteuttaa uudelleen tapahtumia, jotka olivat erityisen suosittuja viime vuonna. Lisäksi halusimme huomioida uusia kohderyhmiä, kuten työmarkkinoille palaajat ja osa-työkykyiset. Uutena tapahtumamuotona on myös ammattialoittain järjestetyt tapahtumat, joiden avulla toivotaan työpaikkoja tarjoavien työnantajien ja alasta kiinnostuneiden työnhakijoiden kohtaavan entistä sujuvammin. Kaiken kaikkiaan tavoitteenamme on ollut tehdä kokonaisuudesta entistä toimivampi sekä antoisampi."

Tapahtumien tarkemmat tiedot löytyvät Uudenmaan TE-toimiston tapahtumakalenterista.