null Toukokuun työllisyyskatsaus: Kriisistä palautuminen edelleen hitainta Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli toukokuun lopussa yhteensä 109 376 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 054 ja lomautettuja 19 322. Työttömien kokonaismäärä laski 38 311 (25,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan alhaisinta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa 12,4 %, joka on 4,6 % prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 3 995 henkilöä vähemmän kuin edelliskuussa. Toukokuussa ilman työsuhdetta olevien määrä nousi kuukautta aikaisempaan verrattuna 19 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden lasku toukokuussa johtui suurilta osin lomautettujen määrän laskusta (3 974, 17,1 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 273, mikä on 6 108 (35,1 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 44 117, mikä on 19 435 (78,6 %) enemmän kuin vuoden 2020 toukokuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 20 606, mikä on 2 536 (11 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon
toukokuussa 24 981 eli 8 955 (55,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 109 376, laskua edellisvuodesta 38 311 henkilöä
  • Lomautettujen määrä jatkaa laskua
  • Työttömien työnhakijoiden määrä viime vuodesta laski koko maassa, Uudellamaalla vähiten
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi (55,9 %) vuoden takaiseen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömyys edelleen kasvussa

Lue Uudenmaan toukokuun 2021 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu toukokuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.