null Työllisyyshankkeista apua työttömille

Uudenmaan TE-toimistossa kokeiltiin tällä viikolla jotain ihan uutta, kun Helsingin tuetun työllistymisen palveluista kutsuttiin 250 työtöntä työnhakijaa tapaamaan eri työllisyyshankkeiden edustajia Pasilan toimipaikan asiakastiloihin.

"Tämä oli meidän ihan oma POP UP -tapahtuma, joka saatiin nopeasti pystyyn", Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Sari Tuominen kertoo.

Tapahtuman tavoitteena oli tarjota työttömille parempia edellytyksiä työllistyä saattamalla yhteen työllisyyshankkeet sekä työttömät työnhakijat. Monet paikalle tulleista hankkeista tarjosivatkin työttömille muun muassa maksuttomia tai edullisia kieli- ja tietotekniikkakursseja, mahdollisuuden a ja ab-tutkintojen suorittamiseen sekä apua työhakemuksen ja CV:n kirjoittamiseen.

"Ennen kaikkea halusimme kuitenkin, että asiakkaat solmisivat kontakteja työllisyyshankkeiden kanssa, jotta he pääsisivät sitä kautta työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatukityöhön tai työpajatoimintaan."

Kuvateksti: Tapahtumassa oli mukana kymmenen eri työllisyyshanketta, jotka kertoivat toiminnastaan työttömille työnhakijoille.

Apua, tukea, koulutusta ja työtä

Tilaisuuden osallistujista muun muassa Helsingin Työttömät (HeTy) ry sekä Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavaratalot työllistävät pitkäaikaistyöttömiä. Tilaisuudessa he pääsivät hyvin kontaktiin asiakkaiden kanssa ja saivat vaihdettua tietoa, esitteitä ja sähköpostiosoitteita keskenään.

"Hanke-edustajat antoivat hyvää palautetta tapahtumasta. Heidän mukaansa on tärkeää, että tällä tavoin pystytään kohtaamaan asiakkaita. Myös meidän tiloista tykättiin, ja sääkin sattui suosimaan", Sari Tuominen iloitsee.

Osa mukana olleista työllisyyshankkeista oli suunnattu tarkkaan rajatulle kohderyhmälle. Esimerkiksi Työnhakuboosteri oli kertomassa maksuttomista palveluistaan korkeasti koulutetuille.

"Me tarjoamme heille vertaistukitoimintaa. Rakennamme monipuolisia pienryhmiä, jossa työnhakija pääsee oppimaan uutta sekä jakamaan omaa osaamistaan", projektipäällikkö Risto Säynäväjärvi kertoo.

Tulokset ovat olleet hyviä, sillä noin 50 prosenttia ryhmän käyneistä löytävät itselleen töitä 3,5 kuukauden kuluessa pienryhmän päättymisestä.

Korkeasti koulutettujen lisäksi myös muun muassa maahanmuuttajanaisille oli tilaisuudessa aivan oma työllisyyshanke.

"Me autamme maksutta monessa asiassa. Meiltä saa henkilökohtaista ohjausta, apua työhakemuksen tekoon ja tulemme mukaan vaikka työhaastatteluunkin", työvoimaohjaaja Erika Vassiljeva Monika-Naiset liitto ry:stä kertoo.

"Meille kannattaa varata aika, jonka jälkeen täytetään yhdessä lomake ja aloitetaan yhteistyö!"

Kuvateksti: Työnhakuboosterin projektipäällikkö Risto Säynäväjärvi kertoi korkeasti koulutetuille tarjottavista palveluista.

Kuvateksti: Monika-Naiset liitto ry:n työvoimaohjaaja Erika Vassiljeva (vas.) ja Natalia Lukashko työskentelevät maahanmuuttajanaisille suunnatun työllisyyshankkeen parissa.

Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimistot voivat hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen. Avustuksella rahoitettava toiminta voi sisältää esimerkiksi työmahdollisuuksien järjestämistä työttömille työnhakijoille sekä työllistymisen edistämisen tukitoimia kuten pienimuotoista koulutusta, työnetsintää ja työhönvalmennuksen tyyppistä toimintaa. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Uudenmaan TE-toimiston järjestämässä tilaisuudessa mukana olivat seuraavat työllisyyshakkeet, jotka järjestävät toimintaa ainakin Helsingin alueella, jotkut koko Uudellamaalla:

Helsingin Diakoniaopiston Työpiiri -hanke, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n Oikeisiin töihin! -hanke, Helsingin kaupungin Työrasti Helsinki, Helsingin Työttömät HeTy ry:n Potkua kelkkaan -hanke, Kris Etelä-Suomi ry:n Move on! -hanke, Monika-Naiset liitto ry:n Osaavat naiset -hanke, Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry:n Työnhakuboosteri 2.0, Orton Pro / Studio Pro -valmennuskeskus, Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Uudenmaan avustajatoimintahanke "Työllisyyttä yritysyhteistyöllä" sekä Suomen Punainsen ristin Kontti-kierrätystavaratalot.

Tutustu käynnissä oleviin työllisyyshankkeisiin ja ota niihin rohkeasti yhteyttä, mikäli hankkeilla on tarjolla sinulle sopivia palveluita:

http://www.taidonpolku.fi/tyollisyysprojektit/paakaupunkiseutu/.

Kuvateksti: SPR:llä on tarjolla palkkatukityötä Kontti-tavarataloissa.

Kuvateksti: Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Satu Tuominen oli yksi pop up -tapahtuman järjestäjistä.