null Työllisyyskatsaus: Elokuussa lähes 31 000 uutta avointa työpaikkaa Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 102 729 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 809 ja lomautettuja 11 920. Työttömien kokonaismäärä laski 11 314 (-9,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan neljänneksi alhaisin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 11,7 %, joka on 1,4 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 12 068 (-10,5 %) henkilöä vähemmän kuin edelliskuussa. Elokuussa ilman työsuhdetta olevien määrä laski kuukautta aikaisempaan verrattuna 9 239 (-9,2 %) henkilöllä. Lomautettujen määrä laski edelliskuukauteen verrattuna 2 829 henkilöllä (-19,2 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 10 349, mikä on 2 379 (-18,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 45 418, mikä on 17 195 (60,9 %) enemmän kuin vuoden 2020 elokuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 20 127, mikä on 357 (1,8 %) henkilöä enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon elokuussa 30 934, eli 10 979 (55 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 102 729, laskua edellisvuodesta 11 314 henkilöäLomautettujen määrä jatkaa laskua
  • Työttömien työnhakijoiden määrä viime vuodesta laski koko maassaUusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi (55 %) vuoden takaiseen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömyys korkealla tasolla, etenkin nuorten pitkäaikaistyöttömyys
  • Työllisyystilanne parantunut korkeakoulutetuilla

Lue Uudenmaan elokuun 2021 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu toukokuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.