null Työllisyyskatsaus siirtyi 2010-luvulle

ELY-keskuksen työllisyyskatsaus sai uuden ilmeen tänään. Ensinnäkin kaikkien ELY-alueiden työllisyyskatsaukset on nyt keskitetty samaan paikkaan ja tietomäärää on lisätty entisestä.

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa ja keventää katsauksien laatimista. Samalla voidaan yhdenmukaistaa alueiden katsauksien vertailua koko maan tietoihin. Uusi järjestelmä mahdollistaa katsauksen ja tilastojen monikieliset versiot eli julkaisemisen myös englannin ja ruotsin kielellä. Katsauksen kuviot ja taulukot tuotetaan järjestelmästä automaattisesti suomen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.

"Tämän järjestelmän avulla alueellisten analyysien sekä monipuolisen sisällön kirjoittaminen on nyt joustavaa. Minusta on hyvä, että alueellisessa tekstissä voi nostaa esille tärkeimpiä lukuja tai tilastointikohteita ja niiden taustoja. Esimerkiksi nyt puhuttavat kovasti maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömyysluvut", tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Uusi helppokäyttöinen digitaalinen järjestelmä

Uudenmaan työllisyyskatsaus julkaistaan ensi alkuun suomeksi ja ruotsiksi. Sen laatimista englanniksi harkitaan myöhemmin, mikäli aika antaa myöten. Kuvat ja graafiset esitykset ovat kuitenkin alusta alkaen käytettävissä kaikilla kielillä.

Käyttäjä voi selailla ja tarkastella työllisyyskatsausta joustavasti monella tavalla sekä tulostaa haluamiaan osia joko koko maan tai minkä tahansa alueen tilastointikohteista. Tietoja voi tarkastella esimerkiksi kunnittain, sukupuolijakauman, koulutustason tai ammattiryhmien mukaan.

"Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi koostaa ja tulostaa haluamiaan kokonaisuuksia ja graafisia kuvia. Näin voimme palvella mediaa entistä monipuolisemmin", Jouni Nupponen esittelee.

Uudenmaan työllisyyskatsauksesta ei jatkossa toimiteta enää erillistä pdf-versiota. Katsaus on haettavissa osoitteesta: www.temtyollisyyskatsaus.fi. Vanhoja työllisyyskatsauksia pääsee puolestaan lukemaan tämän linkin kautta.

Tiedon uusimman katsauksen ilmestymisestä saa tilaamalla Uudenmaan ELY-keskuksen tiedotteet. Tiedotteita pääsee tilaamaan Uudenmaan ELY-keskuksen sivuilta kohdasta Ajankohtaista -> Tiedotteet -> Tilaa tiedotteita.

Uudellamaalla tammikuussa 97 745 työtöntä työnhakijaa

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli tammikuun lopussa yhteensä 97 745 työtöntä työnhakijaa. Se on 6 549 (7 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,7 %. 

Nuorisotyöttömyys oli tammikuussa lähes viime vuoden tasolla. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli ainoastaan 51 enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli 12,3 %. Yli vuoden työttömänä olleiden (pitkäaikaistyöttömät) määrä jatkaa kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa 37 998.

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli 26,9 %. Ulkomaalaisten työttömyys kasvoi viime vuoden tammikuusta 7 %.

Korkeasti koulutettujen (alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste ja tutkijakoulutusaste) osuus työttömistä työnhakijoista oli tammikuun lopussa 20 %.

Seuraavissa ammateissa oli tammikuussa eniten työttömiä: ei ammattia tai ammatti ei tiedossa (14 883), myyjät (3 496), yleissihteerit (2 857) sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (2 462).

Uusia avoimia työpaikkoja oli edelleen runsaasti, 18 252.

Paljon avoimia työpaikkoja oli seuraavissa ammateissa: myyntiedustajat (1 959), myyjät (1 418), muualla luokittelemattomat työntekijät (663) sekä sähkötekniikan erityisasiantuntijat (591).

Työllisyyskatsaus on kokonaisuudessaan sivulla: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/uusimaa.aspx.

Kuvateksti: Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Jouni Nupponen kertoo työllisyyskatsauksen ilmeen päätyneen vihdoin oikealle vuosikymmenelle.