null Työllisyyskatsaus: Työttömien määrän kasvu jatkuu

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli helmikuun lopussa yhteensä 71 049 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 745 (1,1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (16 715) ja erityisasiantuntijoiden (11 561) ammattiryhmissä. Ilman ammattia olevien työttömien määrä kasvoi edelleen merkittävästi. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 8,3 %.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 368, mikä on 107 (-1,7 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 22 551, mikä on 704 (3,2 %) enemmän kuin vuoden 2019 helmikuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 12 824, mikä on 109 (-0,8 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli helmikuun aikana haussa 28 300 eli 1 614 (6,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien (1 524 paikkaa), toimisto- ja laitossiivoojien (1 475), rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (1 280), talonrakentajien (1 101), lähihoitajien (1 066), sekä sairaanhoitajien (933) nimikkeissä.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 71 049
  • Työttömiä 745 (1,1 %) viime vuotta enemmän
  • Työvoiman kysyntä hiljentymässä
  • Ulkomaalaisten työttömien määrä vähenee
  • Ilman ammattia olevien työttömien määrä kasvaa edelleen
  • Palveluiden käyttö jatkuvassa laskussa

Lue Uudenmaan helmikuun 2020 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan Työllisyyskatsaus-sivulta