null Työllisyyspoliittisten avustushankkeiden hallinnointi 1.6.2015 alkaen TE-toimistoissa - Hankehallintaan uusi toimintamalli

Asetusmuutoksen myötä työllisyyspoliittisten avustushankkeiden hallinta siirtyy Ely-keskuksista TE-toimistoihin 1.6.2015. Maksatus jää KEHA-keskukseen.

Hankerahoituksen haku on ollut ympärivuotista. Suuri muutos on se, että hankehaku keskitetään Uudellamaalla tapahtuvaksi kerran vuodessa. Myös hakukriteerit täsmentyvät. Jatkossa suositaan sellaisia hankkeita, joiden toiminta tähtää suoraan ja tuloksellisesti työnhakija-asiakkaiden työmarkkinavalmiuksien parantumiseen tai muuhun pysyvämpään työllistymisratkaisuun. Hankkeiden valinnassa painotetaan myös alueellista näkökulmaa. Hankkeita halutaan tarjottavaksi tasaisemmin koko Uudenmaan TE-toimiston alueelle.

Uusi hankehaku vuodelle 2016 käynnistyy kesäkuussa 2015. Hakuaika on syyskuun loppuun. Hakuohjeistus ja haun kriteerit julkaistaan www.te-palvelut.fi sivustolla kesäkuun aikana.

Lisätiedot Eija Lappalainen
kehittämispäällikkö
Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut
eija.lappalainen@te-toimisto.fi
p. 0295 040 421