null Ulkomaalaisten työttömyyden lasku hidastunut Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli joulukuun lopussa yhteensä 72 349 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 8 396 (10,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden lasku oli Uudellamaalla Manner-Suomen kolmanneksi hitainta.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (14 654) ja erityisasiantuntijoiden (12 307) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 8,5 %.

Työttömyyden lasku hidastui joulukuussa ulkomaalaisten työttömien osalta. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 13 808, mikä on 697 (-4,8 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. Vielä selkeämpää oli muutos vieraskielisten työttömien osalta. Vieraskielisiä työttömiä oli joulukuun lopussa 18 941, eli vain 137 henkilöä (-0,7 %) viime vuotta vähemmän. Lasku johtuu osittain kotoutumiskoulutusten vähäisestä määrästä joulukuussa.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 860, mikä on 1 013 (-12,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 22 419, mikä on 5 324 (-19,2 %) vähemmän kuin vuoden 2017 joulukuun lopussa.

Työvoiman kysynnän kasvu pysyi voimakkaana koko vuoden ajan. Uusia avoimia työpaikkoja oli joulukuun aikana haussa 16 604 eli 1 929 (+13,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien (1 657 paikkaa), myyntiedustajien (1 073) sekä toimisto- ja laitossiivoojien (620) nimikkeissä.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 72 349
  • Pitkäaikaistyöttömyyden nopein lasku taittunut
  • Nuorten työttömyyden lasku voimistunut
  • Vieraskielisten työttömyyden lasku lähes tyrehtyi
  • Työvoiman kysynnän kasvu jatkui koko vuoden
  • Eniten uusia avoimia työpaikkoja myyjien, myyntiedustajien sekä toimisto- ja laitossiivoojien ammattinimikkeissä

Lisätietoa (pdf): UUSIMAA Työllisyyskatsaus Joulukuu 2018