null Uudellamaalla työttömiä 15 % vähemmän kuin viime vuonna

Trendit:

  • Työttömyys laskee edelleen (-15,0 %), mutta työttömyyden lasku on hidastunut
  • Pitkäaikaistyöttömiä 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
  • Palvelussa olevien työnhakijoiden määrä kasvanut 2 %
  • Uusia avoimia paikkoja selvästi viime vuotta enemmän

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli marraskuun lopussa yhteensä 76 238 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 13 422 (-15,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (14 542) ja erityisasiantuntijoiden (13 772) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa alueella 9,0 %.

Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 28 166, mikä on 10 007 (-26,2 %) vähemmän kuin vuoden 2016 marraskuun lopussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 894, mikä on 1 760 (-20,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 13 292, mikä on 2 253 (-14,5 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli marraskuun aikana 17 479 eli 16,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien, myyntiedustajien, toimisto- ja laitossiivoojien, varastotyöntekijöiden, tarjoilijoiden ja talonrakentajien ammateissa. Tiedot ilmenevät Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.