null Uudenmaan ELY-keskuksen heinäkuun työllisyyskatsaus julkaistu

Uudenmaan ELY-keskuksen heinäkuun työllisyyskatsaus on julkaistu tänään. Yleisesti positiivinen työllisyyskehitys on jatkunut tasaisena ja varsinkin uusien avoimien työpaikkojen osalta kehitys on ollut erittäin positiivinen. Työttömyyden lasku on silti selvästi hidastunut. Manner-Suomen ELY-alueiden vertailussa Uudenmaan työttömien määrät laskivat heinäkuussa toiseksi hitainta tahtia (-10,7 %). Hämeessä lukema oli sama. Pirkanmaalla työttömyyden vuosimuutos oli samanaikaisesti -19,8 %. Koko maassa työttömien määrät vähentyivät viime vuoteen nähden 13,7 prosenttia.

Heinäkuun lopussa Uudenmaan alueella oli yhteensä 83 862 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10 082 viime vuotta vähemmän. Työttömien erityisryhmistä varsinkin pitkäaikaistyöttömyyden lasku on edelleen voimakasta.  Alueella oli kesäkuun lopussa yhteensä 24 641 pitkäaikaistyötöntä, mikä on 27 % vähemmän kuin viime vuonna. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 15 794 eli 11,4 prosenttia viime vuotta vähemmän. Koko alueen työttömyysaste oli 9,9 prosenttia, pelkästään ulkomaalaisten kohdalla työttömyysaste oli 23,3 prosenttia.                                                                                                              

Uusia avoimia työpaikkoja oli kuun aikana haussa 18 883 eli 28,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kasvu keskittyi kesälle tyypilliseen tapaan palvelu- ja myyntialoille, mutta myös rakennusalalle ja siivousalalle. Eniten uusia avoimia paikkoja oli myyjien, talonrakentajien, toimisto- ja laitossiivoojien, myyntiedustajien ja kirvesmiesten ammateissa. Valtaosa kasvusta kohdentui PK-seudulle ja erityisesti Helsinkiin. Taksiliikenteen vapauttaminen ei siis enää yksinään selitä paikkojen määrän kasvua.

Palveluissa olevia työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 28 636 eli 8,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Lievä kasvu näyttää kohdentuneen lähes kaikkiin palveluihin, työvoimakoulutusta ja vuorotteluvapaan sijaisuuksia lukuun ottamatta. Erityisesti on kasvanut kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä.

Katsaus on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Työmarkkinatutkimus ja ennakointi - uusi sivusto avattu

Uudenmaan ELY-keskuksen sivuille on avattu uusi Työmarkkinatutkimus ja ennakointi -niminen sivusto. Sivulta löytyy mm. lyhyen aikavälin ennakointitietoa alueen työllisyydestä, toimintaympäristöanalyysejä sekä Työllisyys, työvoiman osaaminen ja kotoutuminen -yksikön tutkimuksia (mm. työttömien määräaikaishaastattelut). Sivusto on luettavissa täältä.