null Uudenmaan TE-toimisto mukana Suomi 100 -juhlavuodessa

Tiedote 27.6.2017
Uudenmaan TE-toimisto mukana Suomi 100 -juhlavuodessa

 Uudenmaan TE-toimisto osallistuu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoteen kertomalla Helsingin työnvälityksen historiaa kuvin ja esinein. Pasilan toimipisteeseen on rakennettu pieni työnvälityksen historiasta kertova nurkkaus, jossa on vanhoja toimistokalusteita sekä kuvakollaasi työnvälityksen historiasta. 

 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Helsingin alueen työnvälitys toimi 50 yksityisen työnvälitystoimiston ja yhdeksän erilaisen järjestön toimesta. Kunnallinen työnvälitys käynnistyi 1903, jolloin isot kaupungit alkoivat perustaa omia työnvälitystoimistojaan ja yksityiset työnvälitystoimistot lakkautettiin. Kunnallista vaihetta kesti melkein 60 vuotta. Vuonna 1961 työnvälitys siirtyi vuorostaan valtion hoidettavaksi.  

"Nyt sitä aikaa on eletty melkein 60 vuotta ja jälleen kerran suunnitellaan uutta vaihetta ja kierrosta", kertoo Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen. 

1970-luvulla toimistot tunnettiin nimellä työnvälitys ja työvälitystoimisto. 2000-luvulla nimi oli työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut uudistuivat vuonna 2013 jonka myötä TE-toimistot liitettiin alueelliseen hallintoon ELY-keskusten yhteyteen. Samalla niiden määrä putosi 80:stä 15:een. 

Vuonna 2019 tulevan aluehallintouudistuksen yhteydessä TE-toimistot lakkautetaan ja tehtävät siirretään maakuntiin. 

 "Maakuntauudistus on epäilemättä oman uranikin merkittävin ja mullistavin uudistus, joka tarjoaa kiintoisan mahdollisuuden kehittää työvoimapalveluja" 

Jarmo Ukkosella itsellään on jo lähes 40 vuoden työkokemus työhallinnossa. Erilaisten rakenteellisten muutosten myötä myös asiakkaan rooli on muuttunut. "Vanhassa maailmassa asiakas oli kohde, jonka tehtävä oli odottaa viranomaisen ohjetta tai käskyä, kun taas nykyisellään korostuu asiakkaan omatoimisuus, sähköinen oma asiointi, tiedon haku eri kanavien kautta sekä tuleva Työmarkkinatori", Ukkonen kertaa. 

"Vaikka tietyllä tapaa palataan osittain takaisin kuntajohtoisiin malleihin, niin on maailma perusteellisesti kuitenkin muuttunut. Yksityiset työnvälitystoimistot vahventavat rooliaan ja myös erilaiset chattailykanavat sekä sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet näkyvät vahvasti jo nyt meidän toiminnassamme. Uusi aika vaatii uusia toimia", tulevaisuuteen luotavaisin mielin katsova Jarmo Ukkonen sanoo. 

 Pasilan toimipaikan esittely on auki toimiston aukioloaikoina aina Suomi 100 -juhlavuoden loppuun asti. 

 Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Se on Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan yhdessä. Juhlavuosi synnyttää tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa. Se elää koko Suomessa, koko vuoden 2017. Tekojen kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Lue lisää: suomifinland100.fi  

Video: Työnvälityksen historia Helsingissä -Suomi 100 -juhlavuosi, johtaja Jarmo Ukkonen