null Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen: "Tänä vuonna toivoisi nykyistä isompia panostuksia pitkäaikaistyöttömyyteen"

Uudenmaan TE-toimistossa iloitaan 58 uudesta määräaikaisesta asiantuntijasta, jotka aloittivat työt heti vuoden alussa. Heidät palkattiin hallituksen myöntämällä määrärahalla, ja tavoitteena on tehostaa kolmen kuukauden välein tehtävien määräaikaishaastattelujen määrää.

"Naapurimaihimme verrattuna Suomen TE-palvelujen resurssit ovat selkeästi pienimmät. Suomessa yhdellä työhallinnon asiantuntijalla on asiakkaanaan 166 työtöntä työnhakijaa, kun Ruotsissa sama määrä on alle 25 ja Tanskassa alle 13. Emme voi siis muuta ollakaan kuin iloisia saadessamme joukkoomme lisää tekeviä käsiä nostamaan työmme vaikuttavuutta ja volyymia!" Jarmo Ukkonen sanoo.

Uudenmaan TE-toimistossa oltiin tehokkaita myös juuri päättyneenä vuonna. Uudellamaalla oli kuukausittain keskimäärin 33 000 asiakasta erilaisissa työllistävissä tai kouluttavissa palveluissa. Työttömien aktivointiaste oli vuoden lopussa lähellä 30 prosenttia. Maahanmuuttajien aktivointiaste oli vieläkin suurempi, lähes 50 prosenttia.

"Tähän ryhmään onkin viime vuonna reippaasti satsattu, ja tulokset ovat olleet näkyviä."

Kuukausittain tehtiin noin 4000–5000 haastattelua, joissa laadittiin asiakkaan kanssa työllistymissuunnitelma.

Jarmo Ukkosen mukaan juuri työnsä aloittaneiden lisäkäsien voimin Uudellamaalla saadaan nostettua haastattelujen määrä tänä vuonna vähintään kaksinkertaiseksi. Haastatteluja on tarkoitus tehdä jatkossa yli 10 000 kappaletta kuukaudessa.

Määräaikaishaastatteluilta odotetaan positiivisia tuloksia

Kolmen kuukauden välein tehtävien haastattelujen pakollisuutta on kritisoitu julkisuudessa välillä rankasti. Jarmo Ukkosen mukaan uutisoinnista on usein unohdettu määräaikaishaastattelujen taustalla oleva hyvä tarkoitus ja hyödyllisyys.

"Niin käytäntö kuin tutkimustuloksetkin osoittavat, että asiakas työllistyy sitä nopeammin ja paremmin, mitä enemmän ja useammin saa henkilökohtaista palvelua. Verkko- ja muut sähköiset palvelut ovat usein loistavia välineitä työnhaun alussa. Työttömyyden pitkittyessä pulmat yleensä kasvavat, jolloin asiakas tarvitsee paljon enemmän keskusteluyhteyttä, yksilöllistä tukea ja neuvontaa, tietoa eri vaihtoehdoista sekä kasvokkain tapahtuvaa asiointia."

Jarmo Ukkonen haluaa erityisesti korostaa sitä, etteivät haastattelut ole "haastattelua haastattelun vuoksi". Jokaisen haastattelun tulee johtaa johonkin konkreettiseen vaihtoehtoon tai lopputulokseen.

"Asiantuntijoidemme työkaluna on vankka palvelutarjotin, josta löytyy tietoa kaikista Uudenmaan eri työllistymisen mahdollisuuksista. Palvelutarjotin sisältää palveluina muun muassa palkkatuen, työvoimakoulutuksen, työhönvalmennuksen ja työkokeilut, ammatillisen ohjauksen, omaehtoisen opiskelun, starttirahan, yritysneuvonnan, työnhakuvalmennuksen, avoimet rekrytointitilaisuudet, sähköiset työnhakupalvelut, avoimet työpaikat ja CV-netin, Ohjaamoihin ohjauksen sekä ostopalveluita ja -pilotteja."

"Haastattelujen tarkoitus on siis aina hakea eri vaihtoehtoja ja viedä tilannetta eteenpäin."

Huoli pitkäaikaistyöttömistä

Uudenmaan TE-toimistossa toivotaan tälle vuodelle nykyistä isompia panostuksia pitkäaikaistyöttömyyteen.

"Yrittäjyyteen, kasvupalveluihin ja maahanmuuttajiin on panostettu vahvasti. Olisi syytä vahventaa myös pitkäaikaistyöttömien palvelua ja siihen liittyviä työllistämiskeinoja", Jarmo Ukkonen pohtii.

Uudellamaalla rakennetyöttömiä on jo yli 50 prosenttia, ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen.

"On kyse yhteisestä huolesta. Kyseessä on iso asiakasryhmä, joka on vaarassa tipahtaa yhteiskuntamme rattailta."

Jarmo Ukkonen toteaa, että pitkäaikaistyöttömyyden hoito vaatii tehostettuja toimia ja riittävästi määrärahaa palvelujen toteuttamiseksi. Aiempina vuosina määrärahaa on ollut aika niukasti, usein työllisyysmäärärahat ovat loppuneet kesken. Pitkäaikaistyöttömän kannalta kuitenkin tärkeintä olisi päästä keskustelemaan ja hakemaan etenemisratkaisuja ja vaihtoehtoja. TE-palveluiden lisäksi avuksi voidaan ottaa kunta- ja ostopalvelukumppaneita.

"Nyt tehostuvien määräaikaishaastattelujen ja uusien asiantuntijoidemme avulla pystymme entistä tehokkaammin ohjaamaan pitkäaikaistyöttömiä erilaisten palvelujen pariin. Toivotaan, ettei tällä hetkellä panostuksena tulevan lisäresurssin määrä jää vain kertavuotiseksi, koska siinä ajassa ongelmat eivät poistu."