null Uudenmaan TE-toimistossa etsitään hankkeen avulla piilotyöpaikkoja heikossa työmarkkina-asemassa oleville

Kuvateksti: Uudenmaan TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelulinjan johtaja Pirjo Krokfors uskoo, että kaikilla kohderyhmillä on sijaa työmarkkinoilla.

Uudenmaan TE-toimistossa on meneillään monia erilaisia hankkeita työllistymisen parantamiseksi. Yksi hankkeista on yritysyhteistyön tekeminen, jossa kolme asiantuntijaa tekevät päätoimisesti yrityskäyntejä ja luovat yrityskontakteja, joilla saadaan tuetun työllistymisen palvelulinjan asiakkaille työpaikkoja. Hanke kestää vuoden 2016 loppuun asti. Toiminta-alue on koko Uusimaa.  

"Systemaattisen yritysten kontaktoinnin, vuoropuhelun ja sitä kautta rakentuvan luottamuksen avulla haemme asiakkaillemme sopivia työpaikkoja ja madallamme kynnystä pysyvään tai ainakin pitkäkestoiseen työllistymiseen markkinoille", tuetun työllistymisen palvelulinjan johtaja Pirjo Krokfors kertoo.

Yritysyhteistyön asiantuntijat tekevät kohdennettuja yrityskäyntejä, joita on suunniteltu työmarkkinatietojen ja kartoitusten perusteella. Yrityksiltä saatuja rekrytointitoimeksiantoja täytetään tuetun työllistymisen palvelulinjan asiantuntijoiden asiakkailla – yritysten odotusten ja yhteisesti neuvoteltujen sopimusten mukaisesti.  

"Haasteena meidän linjallamme on se, että yritysyhteistyöhankkeen avulla saamiimme paikkoihin tulisi olla myös riittävästi ehdokkaita", Pirjo Krokfors jatkaa.

Piilotyöpaikat ja rekrytointitarpeet esiin

Toiminnan ensisijainen tavoite on, että hankkeella saadaan esille piilotyöpaikkoja ja rekrytointitarpeita, jotka voidaan täyttää asiakkaiden oman motivaation ja osaamisen, hyvän ja avoimen yhteistyön sekä TE-toimiston osaamisen ja asiantuntemuksen avulla.  

"Haemme heikossa työmarkkina-asemassa (mukaan lukien vammaiset) oleville räätälöidysti työmahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta. Kontakteja luodaan tarkoitushakuisesti ja systemaattisesti nimenomaan sellaisiin työnantajiin, jotka lähtökohtaisesti ovat valmiita tarjoamaan työtä heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaillemme."

Palvelujohtaja Pirjo Krokfors uskoo yritysyhteistyöhankkeeseen ja muistuttaa, että vaikka tuetun työllistymisen palvelulinjan asiakkaat ovat heikommassa työmarkkina-asemassa, keskeisenä tavoitteena on asiakkaiden työllistyminen.  

"Asiakkaamme eivät välttämättä pysty kilpailemaan suoraan työhallinnon asiakastietojärjestelmässä haussa olevien työpaikkojen täytössä. Sen vuoksi näemme, että kannattaa tehdä yhteistyötä sellaisten yrittäjien kanssa, jotka lähtökohtaisesti työpaikan antaessaan tietävät, että ehdokkaat ovat todennäköisesti pidempään työttöminä olleita, vammaisia tai muutoin heikossa työmarkkina-asemassa olevia."  

Pirjo Krokforsin mukaan toiminnan aika on nyt.

"Meidän on uskottava, että kaikilla kohderyhmillä on sijaa työmarkkinoilla. Ensimmäinen edellytys on, että itse uskomme siihen ja välitämme tätä positiivisuuttamme asiakkaisiin. Meillä ei myöskään ole varaa jäädä odottamaan joskus tulevaisuudessa tulevaa nousukautta ja uskoa, että nosteen imussa pitkäaikaistyöttömätkin pääsevät markkinoille. Meidän täytyy toimia nyt. Se on TE-toimiston tehtävä ja rooli."