null Kesällä starttasi kaksi uutta ostopalvelua työnhaun tueksi

Uudenmaan TE-toimiston kehittämiskoordinaattori Jani Honkanen odottaa, että loppuvuonna Sampo-palveluun osallistuu jopa 1000 Uudenmaan TE-toimiston asiakasta.

Uudenmaan TE-toimistossa käynnistyi kesällä kaksi uutta ostopalvelua työnhakijoiden työllistymisen tueksi. Palvelut kulkevat nimillä Kahdessa kuukaudessa tuloksiin sekä Sampo.

Kahdessa kuukaudessa tuloksiin laajalle kohderyhmälle

Kahdessa kuukaudessa tuloksiin toteutetaan vertaistukivalmennuksena, jossa palveluntuottajana toimii Cimson Koulutuspalvelut Oy. Palvelun kohderyhmä on todella laaja, sillä ainoastaan kotoutuja-asiakkaat on rajattu palvelusta pois. Palveluun voi osallistua työttömyyden kestosta, koulutustasosta tai ammattialasta riippumatta.

Palvelu tukee asiakkaan työnhakuprosessia. Asiakas voi saada ohjausta ja tukea työllistymiseen tai esimerkiksi oman ammatillisen suunnitelman selkiyttämiseen. Palvelussa muodostetaan erilaisia vertaistukiryhmiä asiakaskunnan mukaan. Palveluun kuuluu ryhmävalmennusta, yksilöohjausta ja verkkovalmennusta.

"Valmennukset ovat lähteneet hyvin käyntiin ja olemme saaneet paljon kiitollista palautetta osallistuneilta. Mukana on ollut esimerkiksi paljon korkeasti koulutettuja, jotka ovat kokeneet saaneensa hyötyä erityisesti vertaistukitoiminnasta. Myös verkkopalvelumme (TyönhakuRedi ja UraRedi) ovat saaneet paljon kiitosta", kertoo Cimson Koulutuspalveluiden Heli Vehmas.

"Yksilöohjauksessa lähdemme puolestaan liikkeelle asiakkaan omasta tilanteesta ja räätälöimme valmennuksen vastaamaan jokaisen omia tarpeita. Esimerkiksi verkkoympäristöstä valmentaja valitsee yksilöllisesti ne osa-alueet, joita asiakas tarvitsee oman tilanteensa edistämiseen. Palvelu on samaan aikaan yksilöllistä ja yhteisöllistä."

Vehmaksen mukaan asiakkaan lähtötasolla ja koulutuksella ei ole merkitystä, vaan valmennus pystyy tarjoamaan jokaiselle apua tilanteensa edistämiseen. Moni asiakas on valmennukseen tullessaan kuvitellut, että työllistymiseen liittyvät vinkit lienee jo kuultu, mutta yllättynyt sitten siitä, että on löydetty uusia keinoja oman työllistymisen edistämiseen.

Sampo-palvelu vastaa yli 50-vuotiaiden työllistymisen haasteisiin

Määräaikaishaastattelujen tukena alkoi puolestaan Sampo-nimellä kulkeva palvelu, jossa työnhakija saa itse valita viiden eri palveluntuottajan väliltä, kenen palveluun haluaa osallistua.

Palvelu on kohdennettu aluksi kolmelle kohderyhmälle: työnhakijoille, joilla on arvioitu pitkäaikaistyöttömyyden riski, yli 50-vuotiaille työnhakijoille sekä rekrytointivaikeuksista kärsiville aloille suuntaaville työnhakijoille.

Palvelussa asiakkaalle määritellään oma työllistymiseen tähtäävä tavoite, joka on saavutettavissa myös nopealla aikataululla. Henkilökohtaisen tuen lisäksi käytettävissä on myös työnvälityspalvelua, vertaisryhmätukea ja verkkovalmennusta. Palvelun kesto on enimmillään kuusi kuukautta.

"Uudellamaalla tavoitteena on ohjata palveluun 1000 asiakasta loppuvuoteen mennessä. Palvelua hyödynnetään taistelussa pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan. Palveluun osallistuessa asiakas ei menetä mitään, mutta voi saavuttaa vakituisen työpaikan", kehittämiskoordinaattori Jani Honkanen toteaa.

Lisää Kahdessa kuukaudessa tuloksiin ja Sampo -palveluista voit lukea Uudenmaan TE-toimiston nettisivuilta.

---

Tämä juttu on ilmestynyt alun perin uutiskirjeessämme. Lue koko Uudenmaan TE-toimiston uutiskirje täältä.