Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Nuoret ovat melko tyytyväisiä Pirkanmaan työllisyyspalveluihin


Pirkanmaalla työttömistä työnhakijoista nuoria, alle 30-vuotiaita on 26 prosenttia eli 5 750 henkilöä. Jotta heille suunnattuja työllisyyspalveluita voitaisiin kehittää, kysyttiin nuorten omia kokemuksia ja toiveita. Alkukesästä tehdyn kyselyn tulosten perusteella nuoret ovat melko tyytyväisiä palveluihin, mutta eivät kuitenkaan tunne niitä riittävän hyvin.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 526 alle 30-vuotiasta nuorta. Valtaosa kyselyyn vastanneista oli työttömänä tai osa-aikatyössä.

Tulosten perusteella Pirkanmaan koulutusmahdollisuudet vastaavat melko hyvin nuorten tarpeisiin. Toisaalta tarjontaa ei kaikilta osin tunnettu ja vaihtoehdoista toivottiinkin lisää tietoa.

Nuorten palveluista parhaiten heidän tarpeisiin vastasivat Ohjaamon, etsivän nuorisotyön sekä kuntien nuoriso- ja työllisyyspalveluiden toiminta. Nuorten motivaation kannalta on tärkeää, että palveluun osallistuminen auttaa työllistymään ja kouluttautumaan, palvelussa on heitä kiinnostavia aiheita ja toimintaa, se on sopivien kulkuyhteyksien päässä ja siihen on helppo hakeutua. Palveluita, tapahtumia ja tiloja nuorten palveluille toivottiin lisää myös Tampereen ympäristökuntiin.

Palveluihin osallistumisen suurimpina esteinä on, ettei nuori löydä tarvitsemaansa palvelua, palveluun osallistuminen ei kiinnosta tai palveluun on hankala kulkea, eikä ole rahaa kulkemiseen. Jonot esimerkiksi mielenterveyspalveluihin, lastenhoito-ongelmat ja palvelun hyödyttömyys nähtiin myös esteinä palveluihin osallistumiselle. Lisäksi moni vastaajista koki, ettei heillä ole riittävästi tietoa palveluista ja niihin hakeutumisesta ja palveluista on vaikea saada lisätietoa.

Kyselyyn vastaajat näkivät tulevaisuutensa valoisana, sillä valtaosa uskoi olevansa puolen vuoden kuluttua joko työssä tai opiskelemassa.

Parhaillaan on myös käynnissä nuorten palveluiden tuottajille suunnattu kysely, joka koskee alle 30-vuotiaiden palveluita. Molempien kyselyiden tuloksia hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston alle 30-vuotiaiden nuorten palveluiden kehittämisessä ja uusien vaihtoehtojen suunnittelussa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen uutinen nuorten kyselystä