null Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2017 on alkanut

Uudenmaan TE-toimiston toimialueen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2017 alkoi tänään. Työllisyyspoliittisella avustuksella yhdistykset, säätiöt, kunnat ja kuntayhtymät voivat tuottaa hanketoimintaa, jolla edesautetaan TE-toimistossa työttömänä olevien työnhakijoiden työllistymistä.

Avustuksen hakuaika on 11.8.–10.9.2016.

Hankkeiden kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat. Poikkeuksena ovat nuoret ja kotoutumislain piiriin kuulumattomat, heikon suomen kielen taidon omaavat maahanmuuttajat, joiden kohdalla riittää kuuden kuukauden työttömyys.

"Hankkeiden vuosittainen vähimmäisasiakasmäärä tulee olla 40 henkilöä. Tätä pienemmän asiakasmäärän hankkeille avustusta myönnetään vain perustellusta syystä, kuten erityisen innovatiivisesta toimintatavasta", Uudenmaan TE-toimiston kehittämispäällikkö Eija Lappalainen kertoo.

Hankkeita toivotaan koko Uudenmaan TE-toimiston toimialueelle.

"Alueellisesti esimerkiksi Keski-Uudellemaalle on tarvetta nykyistä useammalle hankkeelle. Raaseporin seudulla tulee huomioida kaksikielisyys."

Lue lisää täältä.