null Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2018 on alkanut

Uudenmaan TE-toimiston toimialueen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2018 alkoi perjantaina 1.9.2017. Työllisyyspoliittisella avustuksella yhdistykset, säätiöt, kunnat ja kuntayhtymät voivat tuottaa hanketoimintaa, jolla edesautetaan TE-toimistossa työttömänä olevien työnhakijoiden työllistymistä.

Avustuksen hakuaika on 1.9.-22.9.2017.

Hankkeiden kohderyhmänä ovat pitkään TE-toimistossa työttömänä olleet tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmena vuotena samalle hankkeelle.

"Hankkeen vuosittainen vähimmäisasiakasmäärä tulee olla vähintään 40 henkilöä. Tätä pienemmän asiakasmäärän hankkeille avustusta ei voida valitettavasti myöntää", kertoo Uudenmaan TE-toimiston kehittämispäällikkö Eija Lappalainen.

Hankkeilta toivotaan myös uusia avauksia työttömien työllistymisen edistämiseksi.

"Asiakkaiden kiinnostus hanketta kohtaan varmaan lisääntyy, kun leviää tieto, että hanketoiminta tuo työmahdollisuuksia", uskoo Lappalainen.

Lue lisää täältä.