null Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku avattiin uudestaan

Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku Hankinnoilla työllistämisen vauhdittaminen kunnissa on päätetty avata uudestaan. Haku päättyy perjantaina 26.2. klo 16.00.

Joulukuussa 2020 järjestetyssä hankehaussa ei saatu riittävästi hanke-esityksiä, mikä on saattanut johtua sekä haun ajankohdasta että lyhyestä valmisteluajasta. Tämän vuoksi haun uudelleen avaaminen on katsottu tarpeelliseksi.

Hankehausta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Uudenmaan TE-toimiston yhteyshenkilöön Eija Lappalaiseen: eija.lappalainen@te-toimisto.fi tai puh. 0295 040 421. Toisin kuin joulukuun 2020 haussa, ei erillistä hakuinfoa tällä kertaa järjestetä.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmasta lisätietoja antaa projektipäällikkö Anu Tirkkonen, anu.tirkkonen@kuntaliitto.fi.

Suomen Yrittäjien hankintaneuvontaverkoston asiantuntijat ovat kuntien käytettävissä jo hankehaun aikana. Lisätietoa:

Joulukuun 2020 hankehaussa saatujen hakemusten käsittely

Edellisessä hankehaussa 1.12.–31.12.2020 TE-toimistolle määräajassa toimitetut hakemukset otetaan käsittelyyn ilman hakijan erillistä ilmoitusta.

Hakemuksia voi täydentää 26.2.2021 saakka. Jos hakemusta aikoo täydentää, tulee siitä kuitenkin ilmoittaa TE-toimiston yhdyshenkilölle mahdollisimman pian. 

Kaikki hankehaun uudelleen avanneet TE-toimistot löytyvät valtakunnalliselta te-palvelut-fi-sivustolta:

Lisätietoja työllisyyspoliittisesta avustuksesta Uudellamaalla sekä hakulomake: