null Vapaus valita palveluntuottaja ja aiempaa yksilöllisempää palvelua - Uudenmaan TE-toimiston uudet Työpolku- ja Urapolku -valmennuspalvelut

Uudenmaan TE-toimiston työnhaku- ja uravalmennukset uudistuivat.

Työnhaun valmennusta työnhakijalle tarjoaa Työpolku-valmennuspalvelu. Urasuunnittelun ja kouluttautumisen ohjausta ja tukea työnhakija saa Urapolku-valmennuspalvelusta. Valmennuspalveluiden tavoitteena on löytää työnhakijalle työ tai väylä takaisin työhön esimerkiksi uudelleen kouluttautumisen kautta.

Valmennuspalveluiden keskeinen uudistus aiempiin työnhaku- ja uravalmennuksiin verrattuna on palvelun kesto ja yksilöllisyys. Työpolku- ja Urapolku -palveluissa työnhakija saa enimmillään lähes neljän kuukauden ajan tukea työn, koulutuksen tai muun ratkaisun saavuttamiseen. Valmennuspalvelut alkavat osallistujille yhteisellä viiden päivän työnhakuvalmennuksella (Työpolku) tai 15 päivän uravalmennuksella (Urapolku). Ryhmämuotoisen palvelun jälkeen sekä Työpolku että Urapolku jatkuvat työnhakijan mukaan räätälöidyllä jatkopolulla. Palveluntarjoaja ja työnhakija sopivat keskenään enimmillään noin 3-4 kuukauden mittaisen jatkopolun sisällöstä ja toteutustavasta, jonka tavoitteena on tukea yksilöllisesti asetetun tavoitteen saavuttamista.

Työnhakija valitsee oman alueensa kolmesta palveluntuottajasta itselleen sopivimman. Työpolun ja Urapolun toteuttavat siis Uudenmaan TE-toimiston kilpailuttamat palveluntuottajat. Halutessaan työnhakija voi valita myös muualla Uudenmaan alueella palvelua toteuttavan palveluntuottajan. Työpolku- ja Urapolku -valmennuspalvelut järjestetään suomen ja ruotsin kielisinä, myös englanninkieliset toteutukset ovat mahdollisia.

Palveluihin voi hakeutua marraskuusta 2018 alkaen ja ensimmäiset ryhmät toteutetaan joulukuussa.

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen odottaa uusilta valmennuspalveluilta ennen kaikkea vaikuttavuutta.

"Uusissa valmennuspalveluissa on otettu paremmin huomioon työnhaun ja urasuunnittelun edellyttämä aika. Tavoitteita on usein melko vaikea saavuttaa yhden tai kahden viikon valmennuksen jälkeen. Työpolku- ja Urapolku -palveluissa työnhakija saa tukea usean kuukauden ajan ja siten aidomman mahdollisuuden löytää työ tai uusi ura".

 

Palveluun pääsee hakeutumaan täältä:

http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/tyopolku-ja-urapolku