Työllisyyden kuntakokeilut

Uudenmaan TE-toimistolla on työllisyyden kuntakokeilussa tärkeä rooli kestävän kasvun, työn ja osaamisen mahdollistajana. Työmarkkinoiden asiantuntijana ja osaavan työvoiman välittäjänä Uudenmaan TE-toimiston ensisijaisena tehtävänä on asiakkaiden nopean työllistymisen edistäminen sekä työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023.

Uudellamaalla kokeilussa ovat mukana:

  • Espoo
  • Helsinki
  • Vantaan ja Keravan muodostama kokeilualue
  • Porvoo
  • Raaseporin ja Hangon muodostama kokeilualue

Käytännössä kuntakokeilujen käynnistyminen tarkoittaa, että 1.3.2021 alkaen osa TE-palvelujen asiakkaista asioi pääasiassa oman kotikuntansa työllisyyspalveluissa ja osa asiakkaista jatkaa Uudenmaan TE-toimiston asiakkaana.

Lue valtakunnallisilta verkkosivuiltamme lisää työllisyyden kuntakokeiluista ja mitä kokeilut tarkoittavat henkilöasiakkaan ja työnantajan näkökulmasta: