null DonFabriken tar över Konstfabriken i Borgå tisdagen den 6.2.2018

Rekryteringsmässan DonFabriken som är störst i sitt slag i Östnyland är här igen ! DonFabriken tar över  Konstfabriken i Borgå den 6 februari 2018 kl.10-15:30.

DonFabriken brukar besökas av ca 4000 besökare och i evenemanget har deltagit ett femtiotal arbetsgivare. Förra gången evenemanget arrangerades deltog även 15 läroinrättningar.  Hittills har 49 arbetsgivare anmält sitt deltagande men antalet förväntas ännu stiga. Deltagande läroanstalter är tio. DonFabriken har som målsättning att vara hela Nylands största rekryteringsmässa.

Utställarna har varit mycket positiva till tillställningen och gett vitsordet 4 på en skala mellan 1-5. Nästan alla arbetsgivare som deltog i evenemanget förra gången hittade potentiell personal bland mässbesökarna. På mässan är arbetsgivare som anställer personal under 18 år märkta med en orange ballong, för att vara lätta att hitta. För tillfället finns ca 4700 arbetsplatser lediga hos mässutställarna. Företagen har förutom möjlighet att skaffa ny personal även möjlighet att träffa andra företagare och skapa nya nätverk.

 

Evenemanget är kostnadsfritt för mässbesökare.

Mässbesökarna kan diskutera med rekryterande arbetsgivare och på plats fylla i arbetsansökningar och göra upp ett CV med hjälp från professionella rekryterare. Närvarande för att presentera sin verksamhet är även representanter för läroinrättningar från både andra stadiet och högskolor. Besökarna kan här få tips inför vårens gemensamma ansökan. Studenter från Haaga-Helia yrkeshögsskolan skall organisera funktionella workshops där man praktiserar att skriva en arbetsansökning och CV.

 

Donfabriken är en positiv utmaning, en mycket fartfylld dag, för den deltagande arbetsgivaren

Sari Korsström, ansvarig för personalutbildning och kompetensutveckling på Neste Oyj berättar att man deltagit varje år evenemanget arrangerats. "Detta är således fjärde gången. Vi kan inte direkt säga hur många ansökningar evenemanget ger upphov till då ansökningarna sker elektroniskt, men vår utställningsmonter har besökts väldigt aktivt", säger Korsström.

Även om deltagande arbetsgivare och läroanstalter uppmuntras till att mingla sinsemellan för att skapa nya nätverk hade Nestes representanter senast inte tid för detta. "Tyvärr hann vi inte bekanta oss med andra företag då vi hade en positiv utmaning med en konstant tillströmning av mässbesökare vid vår monter", skrattar Korsström. Hon har varit nöjd med de tidigare evenemangena. Evenemangen har alltid förlöpt bra och de har lockat arbetssökanden bra.

"Vårt huvudsyfte också i år är att väcka arbetssökandens intresse för Neste, att berätta om lediga jobb och träffa potentiella arbetssökanden samt att se till att rätt sorts sökande för sin del hittar lämplig arbetsplats. Det har alltid funnits många bra sökanden under evenemanget", säger Korsström.

Neste Oyj hittas vid en orange ballong då företaget också erbjuder arbete åt minderåriga, från 15 år och äldre. Vuxna arbetssökanden är givetvis också välkomna.

"Det lönar sig att komma till Donfabriken med gott humör och en aktiv attityd. Ta modigt kontakt med företagen under evenemanget, det ger resultat", är Korsströms råd för besökaren till Donfabriken.

Evenemanget arrangeras i samarbete av Nylands TE-byrå, Posintra Oy och Borgå stad. Du hittar mera information på Donfabrikens hemsidor www.duunitehdas.fi             

 

DonFabriken den 6.2.2018 kl. 10.00 – 15.30 Konstfabriken, Borgå, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå