null Huhtikuun työllisyyskatsaus: Koronaviruksen välittömät työllisyysvaikutukset erittäin voimakkaita Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino­-, liikenne­- ja ympäristökeskuksen (ELY­-keskuksen) kuntien alueella oli huhtikuun lopussa yhteensä 143 261 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 76 520 (114,7 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 16,5 %.

Kehitystä selittää ennen kaikkea lomautettujen erittäin suurikasvu. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 59 921, mikäon 58 212 henkilöä (3 406,2 %) enemmän kuin huhtikuussa 2019. Edelliskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujenmäärä kasvoi 39 400 henkilöllä (192 %). Lentoemäntien ja purserien ym. parissa työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes 40-­kertainen (+3 679 %) vuodentakaiseen verrattuna.

Alle 25­-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 16 983, mikä on 10 929 (180,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 23 879, mikä on 2 316 (10,7 %) enemmän kuin vuoden 2019 huhtikuun lopussa. Ulkomaalaisiatyöttömiä alueella oli 22 445, mikä on 10 219 (83,6 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli huhtikuun aikana haussa 16 182 eli 9 265 (­36,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ­-ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 143 261
  • Työttömiä 76 520 (114,7 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 59 921
  • Lomautettuja 58 212 henkilöä (3 406,2 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömyyden kasvu kohdistunut erityisesti nuoriin sekä palvelu- ja myyntityöntekijöihin
  • Naisten työttömyys kasvanut koronakriisin aikana selvästi miehiä nopeammin

Lue Uudenmaan huhtikuun 2020 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta.Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta (pdf) on julkaistu huhtikuun  ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta