null Lokakuun työllisyyskatsaus: Uudellamaalla ei näkyvissä nopeaa parannusta työmarkkinoilla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa yhteensä 108 868 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 85 112 ja lomautettuja 23 756. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 043 (62,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 12,5 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 1 551 (-1,4 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Lokakuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 939 (-1,1 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 612 (-2,5 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 057, mikä on 5 299 (92,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 913, mikä on 7 988 (36,4 %) enemmän kuin vuoden 2019 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 856, mikä on 7 264 (62,7 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon lokakuussa 19 277 eli 7 217 (-27,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusista avoimista paikoista 11 863 (57,7 %) oli vakinaisia tai vähintään vuoden kestäviä määräaikaisia työpaikkoja.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.
 
Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 108 868
  • Työttömiä työnhakijoita 42 043 (62,9 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 23 756
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt edelliskuuhun verrattuna
  • Työttömyys lisääntynyt eniten palvelualoilla, nuorilla ja naisilla
  • Pitkäaikaistyöttömien määrä kiihtyvässä kasvussa

Lue Uudenmaan lokakuun 2020 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta (pdf) on julkaistu lokakuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.