null TE-palveluiden sähköiset palvelut monipuolistuvat 1.7.2017 alkaen

Henkilöasiakkaan työnhakijaksi ilmoittautuminen Oma asiointi -palvelussa digitalisoituu askeleen pidemmälle 1.7.2017 alkaen.

Heinäkuun alusta alkaen työnhaun aloitus digitalisoituu askeleen pidemmälle, kun osalle asiakkaista palvelutarpeen arviointi ja työllistymissuunnitelman laatiminen tehdään Oma asiointi -palvelussa työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiakkaalle uudistus tarkoittaa sitä, että työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työllistymiseen vaikuttavien tekijöiden kertominen sujuvat aiempaa pidemmälle kätevästi kotoa käsin. Tilanteesta riippuen osaan asiakkaista otetaan ilmoittautumisen jälkeen edelleen TE-toimistosta yhteyttä entiseen tapaan.

Uudistuksen myötä asiakkaan on erityisen tärkeää seurata Oma asiointi -palvelun ohjeita ja avoimia tehtäviä heti työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Asiakasta saatetaan pyytää vastaamaan palvelutarvetta koskeviin kysymyksiin kahden vuorokauden kuluessa. Tämän lisäksi asiakasta voidaan pyytää hyväksymään työllistymissuunnitelma tai laatimaan oma suunnitelmaehdotus seitsemän vuorokauden kuluessa. Mikäli asiakas ei tee pyydettyjä tehtäviä, niin työnhaku katkeaa. Mahdolliset tehtävät kannattaakin tehdä heti työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta verkkopalvelun käyttöön esimerkiksi tunnistautumiseen vaadittavien tunnusten puuttuessa tai kansalaisuus on muu kuin Suomi, otetaan TE-toimistosta yhteyttä työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen entiseen tapaan.

Myös työssä olevan työnhakijan asiointi verkkopalvelussa monipuolistuu. Heinäkuun alusta alkaen on mahdollista ilmoittaa esimerkiksi työttömyyttä, lomautusta tai lyhennettyä työviikkoa koskevat muutokset myös verkossa. Työnhaun ja työttömyyden päättymisestä ilmoittaminen on onnistunut verkossa aiemminkin ja onnistuu jatkossakin.