null Työttömiä 5 496 viime vuotta vähemmän

Uudenmaan elinkeino,liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli huhtikuun lopussa yhteensä 66 741 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 5 496 (-7,6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden lasku oli Uudellamaalla Suomen toiseksi hitainta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (14 601) ja erityisasiantuntijoiden (11 306) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 7,8 %.Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 054, mikä on 872 (-12,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 21 563, mikä on 3 370 (-13,5 %) vähemmän kuin vuoden 2018 huhtikuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 12 226, mikä on 420 (-3,3 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli huhtikuun aikana haussa 25 447 eli 4 012 (18,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien (1 557), rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (1 457 paikkaa), myyntiedustajien (1 154), toimisto- ja laitossiivoojien (997) ja lähihoitajien (918) nimikkeissä.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 66 741
  • Työttömiä 5 496 (-7,6 %) viime vuotta vähemmän
  • Työvoiman kysynnän kasvu hidastunut
  • 20-29-vuotiaiden työttömyys laskee muita ikäryhmiä nopeammin
  • Uudellamaalla työttömyyden lasku toiseksi hitainta
  • Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömyyden lasku edelleen alhaista
  • Pitkäaikaistyöttömyyden lasku hidastuu edelleen

Lue Uudenmaan huhtikuun 2019 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta.

Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu huhtikuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.