null Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen: työllistyvyys sitä suurempaa, mitä useammin työtöntä tavataan

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen

Hallituksen päätöksellä ensi vuoden alusta lähtien TE-toimistot haastattelevat työttömiä työnhakijoita kolmen kuukauden välein. Uudistus tulee tihentämään reippaasti haastatteluväliä nykyisestä.

"Julkisessa keskustelussa haastattelut on leimattu kyttäykseksi. Niiden tarkoitus on kuitenkin hyvä. Monessa tutkimuksessa on osoitettu, että mitä useammin ihmistä tavataan ja mitä intensiivisemmin hänen kanssaan keskustellaan, sitä paremmin hän työllistyy", Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen totesi Taloussanomille 10. syyskuuta.

"Tietenkään löysä kuulumisten vaihtaminen ja tekemisten päivittäminen ei vielä tuo yhdellekään työttömälle töitä. Tapaamisilla täytyy aina olla selkeä tavoite ja sisältö ja sovitut toimenpiteet", Jarmo Ukkonen painotti heti perään.

Yksityisten toimijoiden roolia vahvistetaan

Hallitus on myöntänyt TE-palvelujen tehostamiseen 17 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Päätöksen toimeenpano turvataan tarvittaessa tulosperusteisena ostopalveluna, joka tarkoittaa sitä, että ainakin osa haastatteluista ulkoistetaan yksityisille palveluntuottajille.

"On selvää, että joudumme ostamaan apua haastattelujen tekemiseen. TE-hallinnon porukka on tällä hetkellä aivan kovilla tässä paineessa. Jos lisäkäsiä ei saada omaan viranomaistoimintaan, ostettakoon niitä sitten ulkopuolelta", Jarmo Ukkonen sanoi MTV:n haastattelussa 7. syyskuuta.

Uudenmaan TE-toimistossa arvioidaan, että Uudellamaalla hallituksen uudistus tarkoittaisi reilua 2000 haastattelua joka työpäivä.

Tavoitteena työnhakijoiden entistä parempi tuki työnhaun eri vaiheissa

Taloussanomille Jarmo Ukkonen myönsi, että haastattelujen ulkoistaminen yksityisille yrityksille voi jopa parantaa työllistymistä.

"Monesti näistä yrityksistä löytyy meitä parempaakin alakohtaista ja erikoistunutta asiantuntemusta. Ne voivat esimerkiksi olla syvällä korkeakoulutettujen tai muiden erityisalojen maailmassa."

Pelkkä haastattelu ei kuitenkaan työllistä ihmistä vielä mihinkään.

"Tulostahan me yksityisiltä palveluntuottajilta toki ostamme, joten haastatteluissa pitää syntyä jotain muutakin kuin pelkkää keskustelua. Asiantuntijan on pystyttävä osoittamaan työttömälle työmahdollisuuksia. Oikein tehtyinä haastattelut auttavat työttömiä ja avoimia työpaikkoja kohtamaan nykyistä paremmin."

Työttömyysturvalaki ei muutu

Haastattelujen perussisältö pysyy samana. Osaamisen, työhistorian ja toiveiden kartoittamisen sekä sovittujen toimenpiteiden jälkeen seurataan sitä, miten työnhaku on edennyt ja millä toimin sitä voisi entisestään parantaa.

Myöskään työttömyysturvalaki ei muutu uudistuksen myötä. Tähänkin saakka määräaikaishaastatteluihin saapumatta jättäminen tai niiden toimenpiteiden laiminlyönti on sanktioitu työttömyysturvan menettämisen uhalla.

Jos haastatteluun ei saavu, menettää oikeuden työttömyysturvaan vähintään 15 päivän ajaksi. Vähintään 30 päiväksi työttömyysetuuden menettää, jos kieltäytyy työnhakusuunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta tai muuten aiheuttaa sen, ettei suunnitelmaa voi laatia tai tarkistaa.

Meillä ja muualla

Uudellamaalla jokaisella TE-toimiston virkailijalla on satoja asiakkaita, ja määrä on edelleen kasvussa. MTV vertaili tilannetta Ruotsiin, jonka työvoimatoimistoissa työskentelee yli 14 000 virkailijaa, kun Suomessa määrä on 2 200 henkilöä.

"Asiantuntijoiden määrää on johdonmukaisesti koko ajan vähennetty, vaikka tarve puhuu aivan muuta. Asiakaspalautteissa myös toivotaan entistä enemmän henkilökohtaisen keskustelun mahdollisuutta. Työttömyyskäyrä on koko ajan kasvanut ja rakenne vaikeutunut. Millä muulla hallinnonalalla on tehty lyhyessä ajassa näin dramaattista vähennystä, varsinkin tässä työllisyystilanteessa?" Jarmo Ukkonen pohti MTV:lle.

Aiempien isojen ja pienempien lamojen aikana systemaattisesti lisättiin määräaikaisesti tekeviä käsiä ja määrärahoja, joilla vastattiin kasvavaan kysyntään.

"Pahuuttani laskeskelin, että jos Uusimaa palkkaisi määräajaksi asiantuntijoita tekemään haastattelu-, polutus- ja palvelutyötä, olisi vuositason palkkauskustannus sadan asiantuntijan osalta noin 3,5 miljoonaa euroa."

Laskelmien mukaan määräaikaisella panostuksella haastatteluja ja muita toimia syntyisi ainakin vajaat 15 000 joka kuukausi.

"Koska todennäköisemmin laajemmat lisäpalkkaukset eivät ole mahdollisia, on apua ja kumppanuutta ostettava hyviltä ulkopuolisista toimijoilta", toteaa Ukkonen.

Tutustu tarkemmin median uutisointiin aiheesta ja lue alkuperäiset jutut täältä:

MTV.fi 6.9.2016

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tyovoimatoimistot-pursuavat-asiakkaita-ruotsissa-resurssit-aivan-eri-tasolla/6059730

MTV Seitsemän uutiset 7.9.2016, kohdasta 2´35"

http://www.katsomo.fi/#!/jakso/33001017/uutislahetykset/648678/seitseman-uutiset

Taloussanomat 10.9.2016

http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2016/09/10/tyottomat-kutsutaan-pian-haastatteluun-3-kuukauden-valein-tallainen-haastattelu-heita-odottaa/20169383/139?rss=t96

ja Iltasanomat 10.9.2016

http://www.iltasanomat.fi/tyoelama/art-2000001257738.html