null Uudenmaan TE-toimiston uudenlainen ostopalvelukokeilu korkeakoulutetuille työttömille

Uudenmaan TE-toimistossa aloitettiin marraskuussa 2016 uusi ostopalvelukokeilu kahden aikaisemman kokeilun lisäksi. Loppuvuonna aloitetussa kokeilussa tähdätään uusien työskentely-mahdollisuuksien luomiseen korkeakoulutetuille työnhakijoille.

Tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai yrittäjyyden aloittaminen. Palvelussa tiivistetään yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa ja tähän kokeiluun palveluntuottajaksi on kilpailutettu Valmennus-keskus Public.

Palvelussa rakennetaan ammattimaisesti toteutettu verkostoitumispaikka, jossa korkeasti koulutetut työnhakijat sekä Uudenmaan yritykset ja organisaatiot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Kyseessä on proaktiivisuuteen ja uusien työskentelymahdollisuuksien luomiseen tähtäävä kokeilu. Osaavat työnhakijat synnyttävät itse uusia työpaikkoja aktiivisesti yhdessä toimien.

Palvelussa vahvistetaan korkeasti koulutettujen proaktiivista otetta työnhaussa sekä oman osaamisen oivaltamista ja paketoimista työmarkkinoita kiinnostavalla tavalla.

"Kokeilu on lähtenyt hyvin käyntiin. Asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita tämän tyyppisestä uudesta palvelusta ja heitä on ohjautunut hyvin mukaan. Palvelusta haetaan uudenlaista tapaa työllistyä perinteisten menetelmien rinnalle", kertoo Uudenmaan TE-toimiston kehittämiskoordinaattori Jani Honkanen.

Kohderyhmä

Kokeilun kohderyhmänä ovat 3–6 kuukautta työttöminä olleet korkeakoulutetut henkilöt ja juuri irtisanotut korkeakoulutetut henkilöt. Proaktiivisen työllistymisen palvelu  -ostopalvelukokeilu kestää vuoden 2017 loppuun asti.

Lisätietoja:

http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/uusimaa-proaktiivisen-tyollistymisen-palvelu