RekryteringsUtbildning

Anställning genom RekryteringsUtbildning! I rekryteringsutbildningsprogrammet kombineras kunskapsbaserad undervisning vid en läroanstalt och inlärning i arbetet hos ett samarbetsföretag som deltar i utbildningen. Utbildningarna ordnas i samarbete med arbetsgivare som behöver rekrytera flera arbetstagare. Målet är också att deltagarna ska få den yrkeskunskap som arbetsgivaren behöver och sysselsättning hos den aktuella arbetsgivaren när utbildningen avslutas.

RekryteringsUtbildningarna är i allmänhet 3–9 månader långa. Utbildningar ordnas inom många olika områden, till exempel programmering, försäljning, marknadsföring och byggande. RekryteringsUtbildningarna är avsedda för arbetssökande som har förutsättningar för att arbeta inom branschen som avses i ansökan och är motiverade att utbilda sig inom branschen.

För en del av RekryteringsUtbildningarna behövs tidigare kunskaper. I många av utbildningarna förvärvar dock deltagarna grundläggande kunskaper för en ny bransch, och tidigare kunskaper krävs således inte. En Rekryteringsutbildning kan också vara ett lämpligt alternativ för exempelvis nyutexaminerade arbetssökande eller arbetssökande som återvänder från familjeledighet. Mer exakta ansökningskriterier finns i utbildningsansökan som publiceras av AN-byrån.

Ansökan och val

Ansökan till RekryteringsUtbildningarna görs med AN-byråns utbildningsblankett. Urvalsprocessen har två faser. I den första fasen bedömer AN-byrån och utbildarrepresentanten utbildningsansökningarna samt huruvida den sökande uppfyller antagningskraven. De sökande som går vidare efter den första fasen deltar också i arbetsgivarens intervju, varefter urvalsbesluten fattas i samarbete mellan utbildaren, arbetsgivaren och AN-byråns representant. AN-byrån fattar beslutet om vilka sökande som ska väljas.

Rekryteringsutbildningarna ger goda sysselsättningsmöjligheter. Deltagandet utesluter dock inte andra alternativ på arbetsmarknaden, och det direkta arbetssökandet kan fortsätta.

Sök aktuella RekryteringsUtbildningar:

Uppdaterad: 18.08.2023