Invandrare

Du kan bekanta dig med att bo och arbeta i Finland med hjälp av Förstå Finland -videorna. Videorna finns på finska, svenska (textad), engelska, ryska, arabiska, somaliska, dari, kurmandzi, sorani, thai, kinesiska, tigrinska, estniska och franska. Se videorna på kanalen Hemma i Finland:

Tjänster under coronasituationen

Läs på finska hurdana tjänster kunskapcenter erbjuder invandrare under coronasituationen:

Kommunförsök med sysselsättning

Kommunförsöken med sysselsättning inleds 1.3.2021 och upphör 30.6.2023. Under försöken sköter en del av TE-tjänsternas kunder sina ärenden huvudsakligen vid sysselsättningstjänsterna i sin egen hemkommun och en del av kunderna fortsätter som kund hos sin lokala TE-byrå. Läs mera om kommunförsöken med sysselsättning i Nyland:

Att sköta ärenden i normalläget

Denna anvisning, utfärdad av Nylands arbets- och näringsbyrå, gäller invandrare och kunder som inte har nätbankskoder.

Anmälning utan nätbankskoder

Om du inte har nätbankskoder eller är tredjelandsmedborgare, kan du anmäla dig med en nätblankett som inte kräver identifiering:

Du kan också anmäla dig vid arvets- och näringsbyrån. Fyll noga i blanketten och ta med den till arbets- och näringsbyrån, antingen i utskriven form eller sparad på en minnessticka:

Våra sakkunniga i arbets- och näringsbyråns entréhall hjälper dig vid behov.

Ta med första gången du besöker arbets- och näringsbyrån:

  • pass eller personkort
  • uppehållstillstånd och/eller av polisen utfärdat bevis om registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare
  • om möjligt ett befolkningsregisterutdrag eller ett dokument från magistraten för att styrka att du har en finländsk personbeteckning (till exempel FPA-kort).

Lämna in aktuell information om dina tillstånd till arbets- och näringsbyrån

  • Se till att ditt uppehållstillstånd och pass är i kraft. Ansök om nytt uppehållstillstånd eller pass innan giltighetstiden för den gällande handlingen löper ut. Lämna in ett intyg till arbets- och näringsbyrån om att du har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd eller pass.
  • När du får ett nytt uppehållstillstånd ska du lämna in en kopia av det till arbets- och näringsbyrån. Utbetalningen av arbetslöshetsförmånen kan avbrytas om du inte har ett giltigt uppehållstillstånd och inte har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd i god tid. Lämna in intyg och tillstånd på ett sätt som du kommit överens om separat med tjänstemannen på arbets- och näringsbyrån.
  • Då hålls din kundrelation till arbets- och näringsbyrån i kraft och du kan erbjudas arbets- och näringsbyråns tjänster.

Arbetskraftspolitisk integrationsutbildning

Utbildningsenhetens meddelande om elever som påbörjat arbetskraftspolitisk integrationsutbildning (integrationsutbildning för vuxna invandrare) under perioden 1.9.2020–14.12.2020:

Koulutusportti-systemets medianväntetider från språktest till att integrationsutbildningen börjar vid Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställen. Obs! Det finns stora individuella variationer i väntetiderna: 

Esbo                     81 dagar
Helsingfors           87 dagar
Hyvinge                68 dagar
Träskända            52 dagar
Lojo                       17 dagar
Borgå                    38 dagar
Raseborg              160 dagar
Vanda                    83 dagar

(Uppdaterad 14.12.2020)