Servicecentren för arbetskraften

Sektorsövergripande samservice som främjar arbetskraft (TYP) är en för AN-byrån, kommunen och FPA gemensam handlingsmodell, inom vilken man tillsammans med kunden utvärderar, planerar och svarar processaktigt för att kundens sysselsättningsprocess framskrider.

Målet med sektorsövergripande samservice är att stödja sysselsättningen av de arbetslösa kunderna genom att erbjuda dem kommunal social- och hälsoservice, offentliga arbetskrafts- och företagstjänster och FPA:s rehabiliteringstjänster i enlighet med kundens individuella servicebehov.

I Nyland erbjuds servicen på följande ställen: Helsingfors, Vanda (Vanda, Kervo), Esbo (Esbo, Grankulla), Östnyland (Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila, Sibbo), Mellersta Nyland (Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby) och Västnyland (Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis).

När till kund hos samservicen?

AN-byråns, kommunens eller FPA:s sakkunnig bedömer behovet av sektorsövergripande samservice när du

  • har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 300 dagar.
  • har fyllt 25 år och varit arbetslös fortlöpande i 12 månader.
  • är under 25 år och varit arbetslös fortlöpande i sex månader.

Om framskridandet av din sysselsättning förutsätter en kombination av AN-byråns, kommunernas och FPA:s tjänster och serviceprocesser, hänvisar den sakkunniga dig till sektorsövergripande samservice. Du kan också själv fråga din egen ansvariga sakkunniga vid AN-byrån om möjligheten att få service inom sektorsövergripande samservice.

 

Uppdaterad: 18.08.2023