Uppsägningar och permitteringar

Nylands arbets- och näringsbyrå ger råd till arbetsgivare i situationer med personalminskningar. Vi ger arbetsgivaren och personalen som ska minskas eller permitteras information om omställninsskydd, utkomstskydd för arbetslösa, arbetssökning, förfarandet med AN-förvaltningen samt andra frågor angående situationen.

Kontakta vår sakkunnig i omställningsskydd

Du når Nylands arbets- och näringsbyrås sakkunnig i omställningsskydd lättast per e-post. Du kommer väl ihåg att inom Nylands område skickas förhandlingsförslag till samarbetsförhandlingar och uppgifter om permitteringar per e-post till adressen muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi.

Du hittar information också på AN-tjänsternas riksomfattande sidor:

Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

Omställningsskyddet vid uppsägningar syftar till att den uppsagda snabbare och lättare ska få ett nytt arbete.

I åtgärdsmodellen för omställningsskyddet ingår

  • avlönad ledighet för den som blivit uppsagd så att hen kan söka nytt arbete

  • effektiviserat informerande från arbetsgivarens sida

  • en sysselsättningsfrämjande handlingsplan som arbetsgivaren gör upp tillsammans med personalen

  • en sysselsättningsplan som görs upp vid AN-byrån.

Ytterligare information:

Uppdaterad: 18.08.2023