Företagstjänster

Nylands arbets-och näringsbyrås företagstjänster – en partner i alla skeden av ditt företags livcykel.

Nylands arbets- och näringsbyrås sakkunniga i företagstjänster hjälper företag, arbetsgivare och blivande företagare.

Vill du veta mera om AN-tjänster och hur vi kan stå till tjänst? Ring och be oss på företagsbesök! Du når oss på numret 0295 040 002 vardagar kl. 9–15. Observera, att på fredagen 9.12. har vi ingen jourtjänst på grund av utvecklingsdagen. Vi behandlar kontakttaganden och mejlen igen på måndagen 12.12.

Du kan använda våra elektroniska tjänster på egen hand i E-tjänster för arbetsgivare. Du kan också lämna en kontaktbegäran via tjänsten.

Team Finland- nätverkets sakkunskap står till buds för ditt företag

TE-byråerna erbjuder som en del av Team Finland nätverket tjänster för små och medelstora företag som är intresserade av växt och den internationella marknaden.

Team Finland-aktörerna kan hjälpa ditt företag tillsammans. Vi söker de experter och tjänster i vårt nätverk som bäst betjänar ditt företag.

Team Finland kontaktbegärän (team.finland.fi)

Du hittar närmare beskrivningar av Nylands AN-byrås företagstjänster och kontaktuppgifter till dem via länkarna nedan. Du kan också välja en tjänst i menyn till vänster:

Behöver du hjälp med rekrytering?  

Ämnar du starta eget eller är du intresserad av startpeng?

Kommer det att ske samarbetsförhandlingar, uppsägningar eller permitteringar i din organisation?

Vill du veta mer om alterneringsledighet?

Är du intresserad av service inom internationell rekrytering?  

Ska du rekrytera en arbetstagare från utlandet som behöver arbetstillstånd?

Behöver du stöd för att utceckla ditt företags affärsverksamhet?

Läs om vårt samarbete med partner som erbjuder företagstjänster i Nyland:

Uppdaterad: 01.12.2022