Till våra samarbetspartner

Nylands arbets- och näringsbyrå har betydelsefulla samarbetspartner i företagarna, regionens kommuner, läroanstalterna, arbetsgivar-, företagar- och arbetstagarorganisationerna, olika företrädare för tredje sektorn, FPA, arbetslöshetskassorna, statens ämbetsverk och inrättningar samt medierna.

På denna sida samlar vi olika slags statistik och översikter om arbetskraft, arbetslöshet och sysselsättning för våra samarbetsparter. Materialet är fritt tillgängligt för dig.

Varje månad gör Nylands NTM-central upp en sysselsättningsöversikt som baserar sig på arbetskraftsstatistik från arbets- och näringsministeriet. Du hittar sysselsättningsöversikterna genom att följa länken nedan.