Till våra samarbetspartner

Nylands arbets- och näringsbyrå har betydelsefulla samarbetspartner i företagarna, regionens kommuner, läroanstalterna, arbetsgivar-, företagar- och arbetstagarorganisationerna, olika företrädare för tredje sektorn, FPA, arbetslöshetskassorna, statens ämbetsverk och inrättningar samt medierna.

På denna sida samlar vi olika slags statistik och översikter om arbetskraft, arbetslöshet och sysselsättning för våra samarbetsparter. Materialet är fritt tillgängligt för dig.

Varje månad gör Nylands NTM-central upp en sysselsättningsöversikt som baserar sig på arbetskraftsstatistik från arbets- och näringsministeriet. Du hittar sysselsättningsöversikterna genom att följa länken nedan.

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Barometern görs tre gånger om året (januari, maj och september).

Vi publicerar regelbundet texter i vår blogg om aktuella ärenden i Nylands AN-byrå.

Nylands AN-byrås kontaktuppgifter för samarbetspartner

e-post: förnamn.efternamn@te-toimisto.fi

Minna Helenius, direktör

Mika Salo, servicedirektör, Företags- och rekryteringstjänster

Sirpa Lukkala, servicedirektör, Tjänster som främjar matchning på arbetsmarknaden

Hilkka Koukkunen, servicedirektör, Ledningens stöd

Minna Laak-Palmu, servicedirektör, Utkomstskydd för arbetslösa (riksomfattande)

Jutta Valkeinen, kommunikationschef

Toni Ruokonen, ledande sakkunnig, Informationshantering

Miika Pentikäinen, dataskyddsombud (UF-centret), miika.pentikainen@ely-keskus.fi