Uudenmaan TE-toimiston välityömarkkinatoimijoille suunnatun viestinnän osoiterekisteri

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 §.

1 Rekisterinpitäjä

Uudenmaan TE-toimisto

PL 1003, 00521 Helsinki

kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

2 Rekisteriä hoitava henkilö

Kehittämispäällikkö Eija Lappalainen

eija.lappalainen@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Uudenmaan TE-toimiston välityömarkkinatoiminnan yhteydenpitorekisteri.

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Uudenmaan TE-toimiston tiedotukselliseen toimintaan koskien välityömarkkinoita. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

  • sähköpostiosoite
  • nimi
  • organisaatio

6 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koottu TE-hallinnon Ura-asiakasrekisteristä.

7 Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuoliselle taholle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8 Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

10 Kielto-oikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa tiedotteen tulo ilmoittamalla asiastarekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto.